Piiriveere Liider õppereis Rumeenias

Piiriveere Liider seltskond viibis õppereisil Rumeenias Cluj-Napoca piirkonnas 17.-22. märts.Cluj-Napoca linn on 2000 aastat vana ja seda linna kutsutakse Transylvania südameks.

Saabumise päeval külastasime Salina Turda Salina Turda – Poartă spre inima Transilvaniei soolakaevandust, mis on üks populaarne turismiatraktsioon Transylvania loode piirkonnas. Soolakaevandus on maailmas ainulaadne ja on üks tähelepanuväärsemaid inimese poolt loodud maa-aluseid kaevandusi. Soolal on rahustav ja tervendav mõju meie kehale.

Samal päeval kohtusime Gal Lider Cluj  esindajatega, kellega arutlesime erinevatel LEADER teemadel. Rumeenias on ülemineku periood ja nende strateegiad on hindamise etapis. Tehakse palju riikidevahelist koostööd ja ollakse avatud uutele pakkumistele. Meile tutvustati koostööprojekti, mis on riigisisene. Projekti tulemusena valmis retseptide kogumik, mis on kokku kogutud erinevatest Rumeenia tegevusrühmadest ja iga retsept on iseloomulik piirkonnale. 

Järgmisel päeval ootas peale hommikusööki meid hotelli juures Gal Napoca Porolissum Home - Asociația GAL Napoca Porolissum esindaja Adina, kes on tegevusrühma juhatuse esimees. Esimene peatuspaik oli Marisel külas, kus me kohtusime kohaliku külavanemaga. Saime teada, et piirkond on atraktiivne turistidele, sest selles piirkonnas asub suusakeskus. LEADER toetusega on Marisel külas elluviidud erinevaid projekte. Näiteks on LEADER toel külamaja energiatõhusamaks muudetud ja on püstitatud mälestusmonument. Kuna Marisel asub linnapiirkonnast kaugel, siis on ellu viidud projekte erinevatest fondidest. Selleks, et organiseerida parem transport liiklemiseks maalt linna soovitakse soetada elektribuss. Toetatakse põllumajandust ja noori farmereid selleks, et võimestada põllumajandust piirkonnas. Külastasime Marisel suusakeskust ja LEADER toel on keskusesse soetatud erinevat varustust Acasă (marisel-skibikeresort.com). Päeva teises pooles külastasime ettevõtet, kus korraldatakse erinevaid töötubasid turismi hooajal. LEADER toel on loodud töötubade läbiviimise jaoks ruumid ja on soetatud sisustus. 

Kohtumine Cluj-Napoca koka Horia Simoniga, kelle juhendamisel valmis maitsev traditsiooniline Rumeenia roog. Igaüks, kes vähegi soovis sai kaasa lüüa toidu valmistamisel. Sel ajal, kui toit valmis koka hoolsa pilgu all külastasime meie Rumeenia ühte ilusamat koske. Jalutuskäik kose juurde oli koos kohaliku giidiga, kes tegeleb ka mägipäästega. Mägipääste jaoks on saadud LEADER toetust 4*4 offroad masina soetamiseks. Offroad sõiduk on vajalik selleks, et saaks kiiremini ja lihtsamalt liigelda mägedes kuna alati ei pruugi olla helikopteri võimalust ja offroad sõiduki olemasolu teeb mägipääste töö kiiremaks ja efektiivsemaks.

Õppereisi käigus külastasime Sâncraiu küla, mis täidab aruka küla funktsiooni. Külas võttis meid vastu vallavanem, kes on üheks kohaliku tegevusrühma koostööpartneriks. Kogukonda kuulub 5 küla ja kokku on 1600 elanikku.Tänu erinevatele toetusele on külas vesi ja kanalisatsioon ning korras teed. LEADER toel on rajatud 4 km pikkune jalgratta tee, kooli juurde on loodud staadion ja uisuväljak ning samuti on toetatud tänavavalgustuse rajamist. Kõik pakutavad teenused on mõeldud kohalikele elanikele kasutamiseks. Toetust on saadud rahvusvahelistest fondidest ühiselamu ja koolisöökla jaoks. Investeeringuid on tehtud ka inimeste heaolu jaoks. Sâncraiu küla sai populaarseks COVID pandeemia ajal, sest siis pakkus maal elamine inimestele enam huvi. 

Enne kojusõitu veetsime aega kohaliku Gal Napoca Porolissum tegevusrühmaga tutvumiseks. Gal Napoca Porolissum tegevjuht Alina andis ülevaate tegevusrühmast. Tegevusrühm alustas 2011. aastal ja kasutab lisaks LEADER toetusele ka muid fonde näiteks ERASMUS+. Uue perioodi suunaks on elukvaliteedi parandamine ja inimeste kaasamine. Uuel peroodil suunatakse rohkem tähelepanu MTÜ-dele, et neid rohkem tegevustesse kaasata. Tegevusrühm tegeleb aktiivselt noortega ja on loodud noorte parlament. Tegevusrühma eesmärgiks on pakkuda noortele peale kooli vaba aja tegevust. Samuti püütakse tegevustesse kaasata ka vanemaealisi, sest nende aktiivsus on piirkonnas väike. Valdavalt on turismile suunatud projekte ja erinevate projektide käigus tehakse reklaami kohalikele tootjatele. Meile tutvustati erinevaid koostööprojekti ideid. Noorte projekt, mille suunaks on sport, kunst, muusika ja vaba aeg. Projekti käigus viiakse projektipartnerite piirkonnas läbi erinevaid töötubasid ja kohtumisi. Selle projekti idee on esitatud ka Piiriveere Liider tegevusrühmale. Järgnev idee on luua atlas, kus on sees iga piirkonda iseloomustav kuvand. Atlase eesmärgiks on edasi anda piirkondade eripära. Veel esitleti turismiprojekti ideed, mille eesmärgiks on piirkondade turismi võimestamine ja projekti tulemusena luuakse kaart, kus on näha piirkondadele eripära.

heartAitäh, Gal Napoca Porolissum esindajatele, kes meile huvitava õppereisi kava koostasid!

heartAitäh, reisikaaslastele, aktiivse osavõtu eest!