Teavitus Euroopa Sotsiaalfond+ toetuse taotlemise esitamise kohta

MTÜ Piiriveere Liider annab teada kohaliku tegevusrühma toetuse taotluse esitamise kavatsusest meie tegevuspiirkonna kohaliku arengu strateegia 2024-2027+ sotsiaalse kaasatuse meetme rakendamiseks ESF+ vahenditest.

Meie tegevuspiirkonda kuuluvad endised Orava, Misso, Räpina, Värska, Mikitamäe ja Meremäe vald.

Piiriveere Liider esitab toetuse taotluse meetmesse 21.4.9.2 „Kogukonna juhitud kohalik areng” sekkumiste 21.4.9.21 „Pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine” ja 21.4.9.22 „Inimväärikuse tagamine, sh vaesuse vähendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine” elluviimiseks.