Piiriveere Liidri strateegia koostamise aruteluseminarid

Sel korral toimusid Piiriveere Liidri strateegia koostamise aruteluseminarid kahel päeval. Seminaridel vaadati üle Piiriveere Liidri eesmärgid uueks perioodiks, täpsustati toetusmeetmeid ja hindamiskriteeriume. 

Uuendusena rahastatakse algaval perioodil ka sotsiaalvaldkonna projekte (pikaajalise hoolduskoormuse vähendamine, kogukonnateenuste arendamine, sotsiaalse kaasatuse suurendamine jms). Arutleti, millised on kõige olulisemad teemad Piiriveere Liidri piirkonna jaoks. 

Seminarid viis läbi OÜ Cumulus Consulting esindaja Jaan Urb.

Täname kõiki, kes seminaridel osalesid!