Augustis avaneb PRIAS maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise toetuse taotlusvoor

9. augustist 6. septembrini 2023. a. saab e-PRIAS taotleda maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetust.

Toetuse abil luuakse maapiirkonnas, eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades, eeldused uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Toetust saavad taotleda mikroettevõtjatest põllumajandustootjad, mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevad mikroettevõtjad, avaliku sektori põllumajandusettevõtjad ning uue taotlejana sihtasutustest põllumajandusvaldkonna muuseumid, kes tegelevad kultuuriloolise väärtusega põllumajandustootmisega seotud esemete kogumise, säilitamise, uurimise ja vahendamisega.

Toetust on võimalik saada ehitise ehitamiseks või hoone parendamiseks, masina, seadme või muu sisseseade soetamiseks ning paigaldamiseks, samuti ka rändkaupluse ja selle sisseseade ostmiseks. Toetatav on ka mittestatsionaarse masina, seadme või muu vajaliku sisseseade ostmine ja paigaldamine.

Täpsem info PRIA kodulehel

 

Juhendamisteenus

Pilootprojektina pakub PRIA oma klientidele uue teenusena juhendamist, et aidata kliente mitmekesistamise toetuse taotluse esitamisel; seda kogu taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. PRIA töötajatel on ülevaade kogu toetuse taotlemise protsessist ehk elukaarest. Selle väärtusliku teadmise põhjal saab ette näha võimalikke murekohti, millele juhendaja saab kliendi tähelepanu juhtida – koos saab üle vaadata taotlusel esitatavad andmed ning vajalikud dokumendid.