Hindamiskomisjon külastas toimivaid projekte

Piiriveere Liidri hindamiskomisjoni otsused tekivad põhjaliku ja kollektiivse kaalutlusprotsessi tulemusel. Protseduur on põhjalikult reglementeeritud ja hindamiskriteeriumid püüavad arvestada kõiki olulisi aspekte, mis tagavad rahastatud projektide põhjendatuse ja tulukuse piirkonna elanike jaoks. Enne hindamist külastab komisjon keerukamaid projekte kohapeal, lisaks on kõigil taotlejatel võimalus enne hindama asumist tutvustada komisjonile isiklikult.

Sellegipoolest on projekti plaan ja selle tegelik elluviimine erinevad asjad. Millised projektid õnnestuvad? Millised on teemad, mis tekitavad projektide täitmisel raskusi? Mida ei osatud projekti taotledes arvestada ja mis ilmnes alles projekti elluviimise käigus? Kuidas ja mis suunas on muutunud sotsiaalmajanduslikud olud kohapeal, erinevates Piiriveere piirkonna osades? Milliste trendidega tuleks arvestada edaspidi? Need olid mõned raamivatest küsimustest, millega 2. novembril 2018 bussitäis Piiriveere hindamiskomisjoni liikmeid sõitis külastama projekti täitmisfaasi jõudnud projekte.

Mida üldistavat jäi silma Piiriveere toetatud toetatud projektide juures?

  • Mikitamäele on loodud mitmefunktsiooniline kohalikke kultuuritraditsioone tutvustav külakeskus-kohvik.
  • Tsiistre kandi kohalik elanikond väheneb jätkuvalt, muutunud oludes tuleb otsida kogukonnaobjektidele kohaseid kasutamisfunktsioone.
  • Sobivalt profileeritud ja targalt arendatud väike-ettevõtlus, nt puidu väärindamine sobib ka perifeersetele ääremaadele, nagu näitab Misso valla kaugemas sopis asuv VIP-Mööbel.
  • Hästi turundatud väärindatud marjasaadused näib Ostrova Mari OÜ kogemusel olema sobiv majandussegment, mis praegu on kooperatiivses vormis edukas arenemisfaasis endises Meremäe vallas.
  • Obinitsa Seto Seltsimaja koos Taarka Tare kohvikuga on Piiriveere toetuste osalusel saanud toimima Seto omakultuuri ühe keskusena aga ka kutsuva ja omalaadse avaliku söögikohana turistide tarbeks.
  • Kohalikke toidutraditsioone tutvustav Maagõkõsõ kodukohvik Saaboldas on järjest populaarsem turistide kui kohalike seas.
  • Puuviljade sorteerimise liini soetamistoetus on oluliselt toetanud Saarekülas paikneva õunakasvatuse ja väärindamisega tegeleva firma konkurentsivõimelisust.

Suurima murekohana tõusis esile seltsimajadena rahastuse saanud objektide mitte alati sihtotstarbeline kasutus. Vaid osa neist täidavad projektitaotluse sisuks olnud kohaliku kogukonna kokkusaamise koha ülesannet. Mittetulundustegevus on põimunud ettevõtlusega, halvemal juhul on kogukonna jaoks rahastatud hoone kasutus segunenud isikliku kasutusega.  Ettevõtluse poole pealt on näha, et mõnikord on ettevõtjad küll plaanitu ellu viinud, aga liiga optimistlikult hinnanud töökohtade teket ja käibe kasvu.

Soovitus järgnevatele taotlejatele. Taotluse kirjutamisel olge tulevikuplaanide kirjeldamisel võimalikult realistlik. Hindajate jaoks lisab see usutavust ja usaldusväärsust ning hinded projektile saavad pigem positiivsemad. Eriti oluline on see siis, kui kavatsete toetust küsida mitmele projektile järjest.

Koolitusel osalenud hindamiskomisjon liikmete hinnang päeva lõpus oli üksmeelne - sellised projekti täitmist tagasi sidestavaid ja konkreetseid praktilisi detaile selgitavad ning enamasti positiivset kogemust andvad projektikülastused on ka edaspidi väga vajalikud.

 

Hindamiskomisjoni liikmed

Mart Külvik

Ragner Lõbu

Ülle Pärnoja