Piiriveere jagas 2011. aastal teist korda Leader programmi projektitoetust

24.11.2011

Novembri keskel kinnitas Piiriveere Liideri volinike koosolek 2011. aasta teise taotlusvooru rahastatavad projektitaotlused. Hindamisele jõudis 58 projekti, millega taotleti toetust kokku 538 171 eurot. Kolmenädalase perioodi jooksul külastas Piiriveere hindamiskomisjon hindamise käigus ka 17 kinnisvarasse investeerimisega seotud projekti, et saada nendest paremat ülevaadet.

Positiivse rahastamise otsuse said 31 projekti, millele eraldati toetust kokku 221 789 tuhat eurot. Tükiliselt toetati 24 kolmanda sektori projekti, viite ettevõtlusprojekti ning kahte kohaliku omavalitsuse poolt esitatud projekti.

Meetmete vahel jagunes eraldatud toetuse summa ja toetatud projektide arv järgnevalt:
Meede 1 „Huvitegevuse võimaluste suurendamine“ – toetati 11 projekti kogusummas 56 279,64 eurot.
Meede 2 „Miljööväärtuse ja pärimuskultuuri säilitamine ja loomine“ – toetati 12 projekti kogusummas 78 967,52 eurot.
Meede 3 „Ettevõtluse arendamine“ – toetati viite projekti kogusummas 59 911,00 eurot.
Meede 4 „Koostöö arendamine“ – toetati kolme projekti kogusummas 26 631,10 eurot.

Projektitoetuse taotluse kinnitamise otsuse saanud taotlejatel on aega 40 tööpäeva, et esitada oma projektid PRIA-sse, kus need jäävad lõplikku rahastamise otsust ootama.

Täname kõiki taotlejaid nähtud vaeva eest. Kutsume üles nii esma- kui ka korduvtaotlejaid esitama oma projekte 2012. aasta esimesse taotlusvooru, mis on avatud 16. veebruar kuni 1.märts.

Heaks kiidetud projektitaotluste nimekirjaga saate tutvuda SIIT

Koostas: Airi Purge, projektiassistent