2011. a teine taotlusvoor on avatud 14. septembrist kuni 1. oktoobrini

11.07.2011
MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja 2011. aasta teise projektitoetuste taotlusvooru järgmistele meetmetele:

Meede 1: HUVITEGEVUSE VÕIMALUSTE SUURENDAMINE
Meede 2: MILJÖÖVÄÄRTUSE JA PÄRIMUSKULTUURI SÄILITAMINE JA LOOMINE
Meede 3: ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE
Meede 4: KOOSTÖÖ ARENDAMINE

Toetust saavad taotleda Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava, Räpina, Värska ja Piirissaare vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.

Taotlusvoor on avatud: 14. september – 1. oktoober 2011. a.