MTÜ Piiriveere Liideri üldkoosolek toimub 22. oktoobril

Head Piiriveere Liideri liikmed, olete palutud 22. oktoobril algusega kell 16.00 Piiriveere Liideri üldkoosolekule. Koosolek toimub Värskas.

Päevakord:

1. Juhatuse liikme kinnitamine

2. 2020 aasta taotlusvooru tulemuste kinnitamine

3. Meetmesse 3.1 ühisprojektid esitatava PVL raamatu projekti kinnitamine

4. Kohapeal algatatud teemad

Palun teil kindlasti hiljemalt 19. oktoobriks Doodle's oma osalemisest märku anda (see on meile sündmuse paremaks korraldamiseks vajalik info).