Sügisesse taotlusvooru esitati 23 taotlust

05.10.2012

2012.a. sügisene taotlusvoor lõppes 01.oktoobril. Seekordses taotlusvoorus oli avatud 2 meedet: Meede 1 – Huvitegevuse võimaluste suurendamine ja Meede 4 – Koostöö arendamine.

Kokku esitati 23 taotlust – 14 esimesse meetmesse ja 9 neljandasse meetmesse. Taotlejate seas oli 18 MTÜ-d, 1 sihtasutus, 2 kohalikku omavalitsust , 1 äriühing ja 1 FIE.
Rahastust taotleti summas ca 186 900 eurot, millest esimesse meetmesse ca 76 500 eurot (eelarve 77 063,81 eurot) ja neljandasse meetmesse ca 110 400 eurot (eelarve 64 574,74 eurot).
Protsentuaalselt jagunesid taotletavad summad alljärgnevalt:
Meede 1 – KOV 16 %
                    MTÜ/SA 84 %
Meede 4 -  ÄÜ/FIE 25 %
                    MTÜ/SA 75 %
Pärast tehnilise kontrolli läbimist saadetakse taotlused hindamiskomisjonile hindamiseks.
Otsust taotluse kinnitamise või kinnitamata jätmise kohta on oodata novembri keskpaigaks.

 

Riina Nõukas

projektiassistent