TAOTLEJA LUGU: VÄGA ILUS PUIDUST (VIP) MÖÖBEL VALMIB PIIRIVEEREL

Piiriveere Liiderist LEADER-toetust taotlenud ettevõtte VIP‑Mööbel OÜ lugu pajatab Kalle Kaup.

Setomaa vallas, Pruntova külas on täispuidust mööbli tootmine alguse saanud üle 20 aasta tagasi, mil Kaupa talus valmis esimene aiamööbli komplekt. Tänasel päeval valmib VIP‑Mööbli kaasaegses tehases naturaalsest puidust kodu- ja aiamööbel nii siseturule kui ka ekspordiks. Aastal 2018 oli VIP-Mööbel Setomaa valla aasta ettevõtja ja Võru maakonna Aasta Mikroettevõte nominent.

Ettevõte pakub hetkel tööd kuuele piirkonna töötajale. Tööjõudu on olnud aegade jooksul ka rohkem, kuid inimesed on liikuvad ning nende motiveerimine sõltub paraku ettevõtte ressurssidest. Samas on nii mõnigi inimene just tänu tööle mööbliettevõttes otsustanud piirkonda edasi jääda. Kui siinsed ettevõtted suudaksid töötajatele maksta Eesti keskmist palka, siis jääksid inimesed maapiirkonda. Samas on oluliseks ka muude teenuste kättesaadavus maapiirkonnas ja kohalike asutuste korraldamine, sealhulgas haridus.

Maapiirkonnas on võimalik elada ja töötada küll. Kui ettevõttel on kliendid ja töötajad, siis ei ole vahet, kas toodad Tallinna külje all või Kagu-Eesti nurgas. Samas kliendi leidmine on keeruline, sest tooteid peetakse kalliks, kaup soovitakse odavamalt kätte saada – isegi ühe euro suurune toote hinnaerinevus saab kliendi jaoks suuremate kaubakoguste korral määravaks. Tootmisettevõtted otsivad ikka kohta, kus saaks odavamalt toota. Kuid piiriäärsest asukohast tingitult on siinsete tootmisettevõtete transpordikulud arvestatavad, mis kajastuvad ka toote lõpphinnas. Siinkohal on oluline maapiirkonna ettevõtluse toetamine. Näiteks Piiriveere Liiderist toetuse saamine on ettevõtet oluliselt määral aidanud: käive on järkjärgult suurenenud, samas kui töötajate arv on mõneti langenud. Mida kiiremini suudad toota, seda väiksemaks kujuneb toote omahind, seega tuleb palju energiat suunata tootmise efektiivsuse suurendamisele. Tulevikus ilmselt jääb ettevõttes töökäsi vähemaks, kuna piirkonnas pole leida vajalikku tööjõudu, ja tootmist tuleb üha enam mehhaniseerida.

Piiriveere Liiderist on VIP-Mööbel eelmisel ja käesoleval eelarveperioodil toetuse saanud viiele LEADER-projektile. Olles olnud hindamiskomisjonis, lugenud ja hinnanud projektitaotlusi, on tulnud ka arusaamine, kuidas projektitaotlust kirjutada. Taotluses tuleks ennast selgelt väljendada: lihtsas keeles kirjutada asja keeruliseks ajamata. Hindaja on ikkagi ju samasugune inimene nagu me kõik. Samas peab taotlejal olema ka ette näidata, et ta on midagi saavutanud, et oma suutlikkust tõestada. Nii nagu LEADER-taotluse koostamine pole raketiteadus, pole seda ka LEADER-projekti elluviimine. Eks projekti elluviimine olegi ajamahukas, kuid see on loomulik, et kõike kohe ei saa.

VIP-Mööbli tooteid saab tellida ettevõtte e-poest, kohapeal saab tooteid soetada Tallinnas Aatrium Sisustuskaubamajas. Eestist pärit Väga Ilusat Puidust Mööblit (VIP-Mööbel) kohtab müügil ka Soomes, Rootsis, Taanis, Norras, Saksamaal, Venemaal ning Ameerikas. Piiriveere piirkonnas kohtab VIP-Mööbli täispuidust mööblit nii Pööni kõrtsis, Tsiistre külakojas kui mujalgi.

 

VIP-Mööbel OÜ

Koduleht, e-pood: www.vipmoobel.ee

Facebook: VIP-Mööbel OÜ