Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu. 

2019. a taotlusvoor on avatud 9.-23. september.

Toetust saab taotleda meetmetest:

Meede 1 - Elukeskkonna arendamine (meetme eelarve on 148 835,95 eurot).

Meede 2 - Ettevõtluse arendamine (meetme eelarve on 356 454,66 eurot).

Meede 3 - Ühistegevuse ja koostöö arendamine (meetme eelarve on 60 000 eurot).

Toetust saavad taotleda Räpina, Setomaa, Rõuge ja Võru vallas haldusreformile eelnenud piirides endise Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava, Räpina ja Värska vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg hiljemalt (tegevusgrupis): 20. detsember 2019

Täpsem info taotlemise tingimuste kohta www.piiriveere.ee

Taotlemise kohta jagavad infot Piiriveere Liideri büroo töötajad (võimalik kokku leppida kohtumine Piiriveere Liideri büroos alates 19. augustist kuni 19 septembrini).

Taotluse sisu koostamisel on võimalik konsulteerida ka Piiriveere Liideri meetmenõustajatega.