MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu

18.02.2016

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu.
Taotlusvoor on avatud 1.-30.aprill 2016.a.
Toetust saab taotleda meetmetest:
Meede 1- Elukeskkonna arendamine
Meede 2 - Ettevõtluse arendamine
Meede 3 - Ühistegevuse ja koostöö arendamine

Toetust saavad taotleda Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava, Räpina ja Värska vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg (tegevusgrupis): 30. juuni 2016

Infopäevad taotlejatele toimuvad:
4. märts kell 15.00 Räpina loomemaja
7. märts kell 16.00 Meremäe vallamaja saal
11.märts kell 15.00 Värska Kultuurikeskus väike saal

Täpsem info taotlemise ja nõustamise kohta: www.piiriveere.ee