2016. a. II taotlusvooru avanemine ja infopäevad

23.09.2016

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu.
Taotlusvoor on avatud 1.-15.november 2016.a.
Toetust saab taotleda meetmetest:
Meede 1 - Elukeskkonna arendamine
Meede 2 - Ettevõtluse arendamine
Meede 3 - Ühistegevuse ja koostöö arendamine

Toetust saavad taotleda Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava, Räpina ja Värska vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg (tegevusgrupis): 31. jaanuar 2017

Infopäevad taotlejatele toimuvad:
6. oktoober kell 16.00 Orava Kultuurimajas
12. oktoober kell 16.00 Misso Rahvamajas
13. oktoober kell 16.00 Mikitamäe vallamajas

Täpsem info taotlemise ja nõustamise kohta: www.piiriveere.ee