Hea ettevõtja, võta noored suveks tööle!

Piiriveere Liider MTÜ korraldab 12.-24. juulil Piiriveere piirkonna noortele õpilasmaleva.
 
Selleks, et Piiriveere piirkonna noored saaksid võimaluse oma tööalaseid oskusi ja teadmisi arendada, otsime hakkajaid tööandjaid, kes pakuksid neile perioodil 13.-17. juuli ja 20.-24. juuli tööd 1-10 tööpäevaks.
 
Malevas osaleb kokku 30 noort Räpina, Mikitamäe, Värska, Meremäe, Misso ja Orava piirkonnast. Võimalik on võtta noored tööle järgmiselt:
- 10 noort + 2 rühmajuhti 10 tööpäevaks.
- 5-10 noort + 1-2 rühmajuhti kasvõi ainult 1 tööpäevaks (mobiilne malevarühm).
 
Lisaks soovime võimalusel malevlaste majutust ja toitlustust (kulud katame eelarve piires).
 
Tööle vormistab (sõlmib töölepingud, registreerib töötamise registris) ja töötasud maksab noortele ja rühmajuhtidele MTÜ Piiriveere Liider. Tööandjale esitame arve tegeliku teostatud tööaja ulatuses, maha arvestame alaealise töötaja 13-16-a toetuse summa osa (30% alaealise bruto töötasust).
Tööandjad tagavad noortele töö ja töövahendid (kindad, kaitseprillid, respiraatorid, kõplad jms), teostavad töö instruktaaži.
Igas päevas tehakse tööd 6 h. Töötasu arvestus toimub miinimum tunnihinna alusel 3,48 EUR/h.
Noorte eest vastutavad malevas rühmajuhid, kes teevad tööd koos noortega kaasa.
 
Piiriveere Liideri korraldab õpilasmaleva LEADER koostööprojekti raames. Meie piirkonna noored osalesid 2019. a sama koostööprojekti raames Valgamaa malevarühmades. Videot maleva tööandjate tagasisidega saab vaadata siit.
 
Missuguseid töid võib noortele pakkuda?
- Põllumajandustööd nt saagi koristus, aia- või põllukultuuride istutamine, rohimine, kastmine või muldamine, köögivilja puhastamine või müügiks ettevalmistamine.
- Kaubandus- või teenindusettevõttes tehtavad abitööd nt kauba lahti pakkimine või asetamine riiulitele, hinnasiltide või etikettide kleepimine, pakkematerjalide või pakendite ettevalmistamine, väikesemõõduliste esemete pakkimine, reklaamnäidise või reklaamtrükiste jagamine.
- Toitlustus- või majutusettevõttes tehtavad abitööd nt näiteks laudade katmine, nõude koristamine või pesemine, ruumide koristamine.
- Käsitööesemete, nt suveniiride valmistamine või abistamine nende müümisel.
- Ravimtaimede kogumine, kuivatamine või pakkimine.
- Kontoritöö, sh töö kuvariga.
- Puhastus- või koristustööd.
- Haljastustööd.
- Muud kerged tööd, mis ei nõua suurt kehalist või vaimset pingutust.
Keelatud tööd välja toodud siin.
 
Huvi korral võta ühendust:
helen@piiriveere.ee
5063956