Räpinas arutati suitsusaunatava hoidmise tegevusplaane ja esitleti suitsusaunaraamatut

Räpinas Keskkonnamaja saalis arutati 17.05.2012 suitsusaunatava hoidmise tegevusplaane.

28.05.2012

Neljapäeval, 17. mail 2012 olid Räpinas Keskkonnamajas koos inimesed vana Võromaa erinevatest kantidest arutamas, kuidas saaks toetada suitsusaunade ja saunakommete edasipüsimist.

Arutelu käigus kõneldi maaelust, mis on suitsusaunade puhul kõige tähtsam, sest suitsusaun on ju enamasti maaelamise osa. Räägiti ka sellest, kuidas võiks saunaomanik saada nõu ja abi sauna ehitamise või renoveerimise küsimustes. Saunade ja saunakommete püsimiseks peaksid inimesed rohkem traditsiooni tundma. Suitsusaunatava tutvustamisel on üksjagu juba tehtud: olemas on koduleht, ringi liigub rändnäitus, just tuli trükist raamat ning suvel valmib lühifilm. Huvilistele on korraldatud saunakombeid tutvustavaid päevi, neid tuleb ka sel suvel. Uuritud on praegusaegseid saunakombeid ning üles pildistatud saunu.

Arutelul kõneldi ka suitsusaunaelamuse turustamisest. Suitsusaun saab turistile alles siis huvitavaks, kui saunaskäigu jooksul tuleb välja ka sauna lugu koos kommetega. Elamuse müümisega kaasneda võivaid ohte tuleb kindlasti eelnevalt läbi mõelda, mitmed arutelus osalenud tuletasid meelde, et turism ei ole suitsusaunade puhul peamine eesmärk.
Suitsusauna koostöökogu sai tsõõriklaua arutelust mitmeid tegevussuundi ning koostöölubadusi. Edaspidi koostatakse tegevuskava, mida on vaja UNESCO esindusnimekirja taotluse jaoks. Taotlus on plaanitud valmis saada 2013. aasta kevadeks.

Peale tsõõriklaua arutelu esitleti äsjailmunud raamatut "Mi uma savvusann", mis kõneleb vana Võromaa ja Setomaa suitsusaunadest ning saunakommetest. Raamatu koostaja Epp Margna jutustas esitlusel raamatu saamise loo ning üks raamatu autoritest, Kalle Eller, kõneles suitsusaunade tekkeloo. Lugude jutustamise vahel lauldi üheskoos saunast kõnelevaid rahvalaule. Huvitavaid saunalugusid rääkisid veel teisedki raamatu tegemises osalenud.

Raamatu väljaandmist toetasid MTÜ Hinokad, Kultuuriministeerium Vana Võromaa kultuuriprogrammist, Eesti Kultuurkapital, Piiriveere Liider LEADER-programmist, Võro Instituut. Tänu toetajatele saab jagada 500 raamatut avalikuks kasutamiseks nii võro kui seto kultuuriruumis. Raamat jõuab selles kandis iga külaraamatukogu riiulisse, koolidesse, omavalitsustesse, looduse- ja kultuurihoidmisega seotud asutustesse, muuseumitesse ja suitsusaunadega turismitaludesse.

Raamatu väljaandja on Võro Selts VKKF, raamatut saab esmalt osta Võro instituudist ja edaspidi ka poodidest või laatadelt.

Täpsem info:
Külli Eichenbaum (Võro Instituut), tel 56 61 19 24 , kylli.eichenbaum@wi.ee
Triinu Ojar (Võro Selts VKKF), tel 53 32 21 53 , triinu.ojar@wi.ee

 

Räpinas arutati suitsusaunatava hoidmise tegevusplaane ja esitleti suitsusaunaraamatut
Räpinas arutati suitsusaunatava hoidmise tegevusplaane ja esitleti suitsusaunaraamatut
Räpinas arutati suitsusaunatava hoidmise tegevusplaane ja esitleti suitsusaunaraamatut