MTÜ Piiriveere Liider üldkoosolek kinnitas osalemise Peipsimaa ühisturunduse koostööprojektis

22.10.2016

Möödunud neljapäeval, 22. septembril toimus Orava Kultuurimajas algusega kell 16.00 MTÜ Piiriveere Liider korraline üldkoosolek, millele eelnes juhatuse koosolek.

Üldkoosolekul arutleti ühingu osalemise üle kahes võimalikus tegevusgruppide kootööprojektis. Üldkoosoleku otsusega kinnitati osalemine projektis “Peipsimaa ühisturundus” (projekti käis koosolekul tutvustamas MTÜ Peipsimaa Turism eestvedaja Kadi Ploom). Kinnitamata jäeti osalemine projektis “Elu kahe maailma piiril II” (projekti käis koosolekul tutvustamas MTÜ Jõgevamaa Koostöökoda tegevjuht Aive Tamm), tuues põhiargumendiks selle, et liiga suur osa eelarvest läheb projektis National Geographic ajakirjale. Lisaks oli üldkoosoleku päevakorras PVL strateegia muudatused (otsus jätta strateegia muutmata), 2017. aasta rakenduskava, eelarve ja tegevuskava kinnitamine ning järgnevaks kaheks aastaks auditeerija kinnitamine. Üldkoosolek kinnitas järgnevaks kolmeks aastaks Piiriveere Liider MTÜ juhatuse liikmeks Meremäe valla avaliku sektori esindajana juhatuse liikme Maarja Uibokand (tingitult senise esindaja vallapoolsest tagasikutsumisest).

MTÜ Piiriveere Liider tegevjuht kuulutas välja 2016. aasta II taotlusvooru ja infopäevade toimumise ajad. 2016. aasta II taotlusvoor on avatud 1.-15. november 2016 ning taotlejatele suunatud infopäevad toimuvad algusega kell 16.00 järgmiselt:
• 6. oktoober Orava Kultuurimaja;
• 12. oktoober Misso Rahvamaja;
• 13. oktoober Mikitamäe.

MTÜ Piiriveere Liider üldkoosolek kinnitas osalemise Peipsimaa ühisturunduse koostööprojektis
MTÜ Piiriveere Liider üldkoosolek kinnitas osalemise Peipsimaa ühisturunduse koostööprojektis
MTÜ Piiriveere Liider üldkoosolek kinnitas osalemise Peipsimaa ühisturunduse koostööprojektis