Valminud on raamat "Seto tikand"

03.12.2012

Raamatus avatakse põhjalikult seto värvilise tikandi ilu ja salapära. Tikandiraamat sisaldab suurel hulgal skeeme, jooniseid ja värvilisi fotosid, mis abistavad tikkijat igakülgselt. Samm-sammult antavad õpetused aitavad nii algajat kui kogenud käsitöötegijat tikandi tegemisel. Raamatus on käsitletud nii meeste kui ka naiste rahvarõivaid. Väliskülastajatele mõeldes on trükis paralleelselt tõlgitud ka inglise keelde.

Raamatu andis välja MTÜ Järveääre.
Autor Raili Riitsaar
Projekt esitati meetmesse 2 - Miljööväärtuse ja pärimuskultuuri säilitamine ning loomine.

Toetus – 4945,32 eurot