PRIA kiitis heaks kõik Piiriveere Liider tegevuspiirkonna projektitaotlused

30.07.2012

PRIA on tänaseks heaks kiitnud kõik 23 Piiriveere Liider tegevuspiirkonnast 2009.a. LEADER projektide I taotlusvooru esitatud taotlused. Projektitoetuste kogusumma ligi 3 miljonit krooni jaguneb pea võrdselt kolme populaarseima tegevusvaldkonna vahel, milleks on miljööväärtuse säilitamine ja loomine, huvitegevuse võimaluste suurendamine ning turismi arendamine läbi pärimuskultuuri atraktiivse esitlemise.

Taotlejateks olid piirkonna ettevõtted, omavalitsused ja mittetulundusühingud. Enim taotlejaid oli kolmanda sektori hulgas ning MTÜ-le läks ka suurim toetus 199 114 krooni. Keskmiseks toetussummaks oli 120 000 krooni projekti kohta.

2009. a. II vooru projektide esitamise tähtaeg Piiriveere Liiderile oli 1. oktoober. Kokku laekus 45 projekti, millega taotleti toetust kogusummas 6,2 miljonit krooni. Taotlejateks olid piirkonna ettevõtted (11 projekti), omavalitsused (7 projekti), ja mittetulundusühingud (27 projekti). Nõukogu kiitis novembri lõpus toimunud koosolekul heaks 34 taotlust kogusummas 4,2 miljonit krooni, mis jaguneb toetusmeetmete vahel alljärgnevalt:

  •  M2 Miljööväärtuse säilitamine ja loomine 1 313 569 krooni (11 projekti)
  •  M1 Huvitegevuse võimaluste suurendamine 1 294 722 krooni, (9 projekti)
  •  M4 Turismi arendamine läbi pärimuskultuuri atraktiivse esitlemise 1 032 947 krooni (9 projekti)
  •  M3 Teenuste pakkumise taseme tõstmine 294 507 krooni (2 projekti)
  •  M6 Vähemarendatud kogukondade kaasamine 221 730 krooni (2 projekti)
  •  M5 Kohalikul ressursil põhineva taastuva energia laiem ja efektiivsem kasutamine 72 000 krooni (1 projekt)

Taotlejatel on nüüd 2 kuud aega, et projektid PRIAsse esitada. Lõplikku rahastusotsust PRIAst on oodata 2010. a. kevadel.

2010. aasta I taotlusvoor on juba avatud ning projektide esitamise tähtajaks Piiriveere Liiderile on 15.jaanuar 2010. Projektiideede hindamisel ja taotluste koostamisel on taotlejatele abiks tasuta meetmenõustajad. Vajalikku teavet saab tegevusgrupi kodulehelt www.piiriveere.ee rubriigist Taotlejale.