2022.a taotlusvooru avanemine ja infopäev

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu

Taotlusvoor on avatud 10.-20. jaanuar 2022. a.

Toetust saab taotleda meetmest:

Taastekava ehk COVID meede - COVID kriisi mõju leevendamine.

Toetust saavad taotleda Räpina, Setomaa, Rõuge ja Võru vallas haldusreformile eelnenud piirides endise Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava,  Räpina ja Värska vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.

Projektitaotlused tuleb esitada uues e-PRIA keskkonnas.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg hiljemalt (tegevusgrupis): 08.04.2022

Infopäev taotlejatele toimub:

13. detsember kell 15.00 Orava Kultuurimajas

Infopäeva päevakava täpsustame lähiajal.

Täpsem info ja nõustamise kontaktid: www.piiriveere.ee