Projektitoetuste taotlusvooru avanemine

16.02.2009

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitoetuste taotlusvooru järgmistele meetmetele:

  •  Huvitegevuse võimaluste suurendamine (meede 1)
  •  Miljööväärtuse säilitamine ja loomine (meede 2)
  •  Teenuste pakkumise taseme tõstmine (meede 3)
  •  Turismi arendamine läbi pärimuskultuuri atraktiivse esitlemise ( meede 4)
  •  Kohalikul ressursil põhineva taastuva energia laiem ja efektiivsem kasutamine (meede 5)
  •  Vähemarendatud kogukondade kaasamine (meede 6)

Toetust saavad taotleda Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava, Räpina, Värska ja Piirisaare vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.

Taotlusvoor on avatud: 10. aprill – 1. mai 2009