Õpilasmaleva koostööprojekt sai PRIA toetuse

PRIA heakskiidu sai Piiriveere Liideri ja Valgamaa Partnerluskogu (koostöös Valgamaa Noorsootöökeskusega TANKLA) projekt „Õpilasmaleva korraldamine Valgamaal ning Piiriveere Liidri tegevuspiirkonnas“, mille raames toimus 2019. aasta suvel õpilasmalev Valgamaal, 2020. aastal Piiriveere Liidri piirkonnas ning maleva kokkutulek 2020 suvel.

Maleva eesmärgiks on noorte konkurentsivõime tõstmine noore tööalaste oskuste ja teadmiste arendamise kaudu. Noortele luuakse võimalused läbi õpilasmaleva ja töömaleva formaadi, mille kaudu on võimalik noortel saada kohalikul tasandil esimene töökogemus, tutvuda tööseadusandluse ja –ohutusega, saada osa eesmärgistatud sisukatest ja mitmekesistest vaba aja tegevustes.

Malevas saavad osaleda noored vanuses 14-19 eluaastat.

Projekti oodatavaks tulemuseks on Piiriveere Liidri piirkonnas on toimunud esimene õpilasmalev, kus töökogemuse on saanud 30 noort ning kaasatud on 5 tööandjat, rühmajuhi ettevalmistuse on saanud 8 juhendajat. Tekkinud teadmised ja kogemused õpilasmalevate korraldamiseks. Valgamaa malevas on töökogemuse saanud 100 noort ning kaasatud on 12 tööandjat.

Loe projekti kohta lähemalt siit

Vaata 2019. a Valgamaal toimunud maleva galeriid ja loe Lõunalehes ilmunud artiklit.

 

Malevast on valminud ka kokkuvõtlik video, mis annab kinnitust, et tegemist on väga toreda ja vajaliku ettevõtmisega ning võime uhked olla oma töökate noorte üle.

Fotod: Valgamaa Noorsootöökeskus TANKLA, Tõrva ja Korijärve rühmajuhid.