Õpilasmalev Valgamaal ja Piiriveere Liidri piirkonnas (2019-2020)

PIIRIVEERE ÕPILASMALEV 2020

Aeg: 12.-24. juuli 2020. 

Registreerumine malevasse: kevad 2020, hoia silm peal www.piiriveere.ee, Facebook’is Piiriveere Liider, info edastame ka piirkonna koolidesse ja noortekeskustesse.

Kes saavad osaleda: 14-19-aastased Piiriveere noored. Registreerida saavad ka 13-aastased noored, kuid nemad jäävad esialgu joone alla, võimalus osaleda vabade kohtade olemasolul.

Rühmade arv: min 3 rühma.

Osalejate arv: 30 noort (10 noort rühmas).

Tööaeg, tasu: 6 h ühes päevas, kokku 10 tööpäeva, miinimum töötasu tunnihinna alusel.

Tööd: igasugused heakorratööd, puude riidastamine, koristamine, värvimine jne.

Töö tegemise piirkond: Piiriveere (endine Räpina, Mikitamäe, Värska, Meremäe, Misso ja Orava piirkond).

Tööandjad: tagavad noortele töö ja töövahendid (võimalusel ka majutuse, toitlustuse). Tööandja tasub töötasu arve alusel maleva korraldajale (maleva korraldaja sõlmib noortega lepingud, registreerib töötamise maksuametis, maksab noortele töötasu).

Rühmajuhid: igas rühmas 2 rühmajuhti, kes teevad koos noortega tööd, on noortele eeskujuks, sisustavad noorte vaba aega ning vastutavad nende eest ka pärast tööd.

Toitlustus/majutus: toitlustus (neli söögikorda) ja mugav magamiskoht organiseeritakse korraldajate poolt.


MTÜ Piiriveere Liider korraldab 12.-24.07.2020 LEADER koostööprojekti raames Piiriveere piirkonna oma õpilasmaleva. Malevas saavad osaleda 30 noort vanuses 14-19-aastat (13aastased saavad osa võtta vabade kohtade olemasolul). Kokku avatakse kolm malevarühma. Malevas tehakse viis esimest päeva tööd, siis lõbutsetakse kaks päeva rühmade kokkutulekul Valgamaal, pärast mida tehakse veel viis päeva tööd. Esimesel nädalal tehakse lisaks töötamisele rühma ühendavaid tegevusi kokkutulekuks. Teisel nädalal naudivad noored tekkinud „meie-tunnet“ ning tehakse ka külaskäike teistesse malevarühmadesse.

Otsime Piiriveere piirkonnast tööandjaid (võib olla ka eraisik), kellel oleks vaja noorte abikäsi lihtsamate heakorratööde tegemisel (nt puude riidastamine, koristamine, värvimine jms). Piiriveere Liider sõlmib ise nooretega lepingud, registreerib töötamise maksuametis ja maksab noortele välja töötasu. Tööandajal endal tuleb vaid arve alusel maksta töötasud Piirveere Liiderile.

2019. a juulikuus toimus nimetatud projekti raames koostöös Valgamaa Partnerluskoguga TANKLA õpilasmalev Valgamaal, kus osales ka Piiriveere noori. Tänavusest malevast on valminud kokkuvõtlik video, mis annab kinnitust, et tegemist on väga toreda ja vajaliku ettevõtmisega ning võime uhked olla oma töökate noorte üle. Vaata videot ja loe maleva kohta lähemalt siit: www.piiriveere.ee/et/opilasmalev Valgamaal toimunud eluägedast malevast jagavad muljeid meie noored Mirel Rämson, Kaisa Mähar, Maia Mähar ja Ivo Rätsephttp://piiriveere.ee/et/piiriveere-noored-saavad-endale-maleva


2019. a toimunud malevast

Loe lähemalt 2019. a malevas osalenud Piiriveere noorte muljeid, maleva galeriid ja kokkuvõtlikku videot, loe Lõunalehes ilmunud artiklit.


KOOSTÖÖPROJEKTIST "ÕPILASMALEV VALGAMAAL JA PIIRIVEERE LIIDERI PIIRKONNAS"

PARTNERID

Piiriveere Liider, Valgamaa Partnerluskogu koostöös Valgamaa Noorsootöökeskusega TANKLA

Projekti „Õpilasmaleva korraldamine Valgamaal ning Piiriveere Liidri tegevuspiirkonnas“ raames toimub 2019. aasta suvel õpilasmalev Valgamaal, 2020. aastal Piiriveere Liidri tegevuspiirkonnas ning maleva kokkutulek 2020 suvel.

EESMÄRK

Maleva eesmärgiks on noorte konkurentsivõime tõstmine noore tööalaste oskuste ja teadmiste arendamise kaudu. Noortele luuakse võimalused läbi õpilasmaleva ja töömaleva formaadi, mille kaudu on võimalik noortel saada kohalikul tasandil esimene töökogemus, tutvuda tööseadusandluse ja –ohutusega, saada osa eesmärgistatud sisukatest ja mitmekesistest vaba aja tegevustes.

SIHTRÜHM

Noored vanuses 14-19.

TEGEVUSED

Piirveere Liidri piirkonna õpilaste osalemine aastal 2019 Valgamaal maleva ettevalmistamises töövarjuna. TANKLA õpilasmalevas osaleb orienteeruvalt 8 noort. 2020 aasta märtsis aprillis osaleb õpilasmaleva rühmajuhi koolitusel 8 inimest. 2020 aastal toimub Piiriveere Liidri õpilasmalev 5+5 tööpäeva ja 2-päevasel maleva kokkutuleku korraldamiseks ja sellel osalemiseks Valgamaal. Orienteeruvalt 4-5 noort Valgamaalt osaleb Piiriveere Liidri õpilasmalevas.

OODATAVAD TULEMUSED

Piiriveere Liidri piirkonnas on toimunud esimene õpilasmalev, kus töökogemuse on saanud 30 noort ning kaasatud on 5 tööandjat, rühmajuhi ettevalmistuse on saanud 8 juhendajat. Tekkinud teadmised ja kogemused õpilasmalevate korraldamiseks. Valgamaa malevas on töökogemuse saanud 100 noort ning kaasatud on 12 tööandjat.