PIIRIVEERE ÕPILASMALEV 2020

Jälgi Piiriveere õpilasmaleva rühmade tegemisi Facebookis, vaata malevast valminud videot, loe artikleid Lõunalehes ja Lõuna-Eesti Postimehes.

Vaata ka valminud reklaamklippe malevast: Räpina rühma video, Värska rühma video ja Meremäe rühma video.

PIIRIVEERE ÕPILASMALEVA RÜHMAD

RÄPINA RÜHM

Tööandja: AS Plantex

Malevakodu: Maarjamäe maja

Rühmajuhid: Greta Suurmann, Joonas Poom

VÄRSKA RÜHM

Tööandjad: OÜ Almar Puit, Setomaa Vallavalitsus, SA Piusa, OÜ Mentli

Malevakodu: Järve puhkemaja

Rühmajuhid: Päivi Kahusk, Andri Kask

MEREMÄE RÜHM

Tööandja: Lõuna-Antsu talu OÜ

Malevakodu: Kirsi Talo Kodumajutus

Rühmajuhid: Kristel Zovo, Kaspar Põder

Eneken Volkov ja Triinu Kotov annavad oma panuse asendus rühmajuhtidena.

Piiriveere õpilasmalevale on oma abikäe ulatanud:

Värska Originaal kosutava mineraalveega, et malevanoored ei peaks tööd tehes janu tundma.

Nopri talu maitsvate piimatoodetega, et malevlased saaksid suu magusaks ja leivale määrde peale.

Muna Liisa tublide kanade munadega, et leivale saaks ka muna peale.

Maks & Moorits mõnusate grilltoodetega, et olulisi maleva verstaposte üheskoos tähistada.

Helen toitaineterikaste pudruhelvestega, et tööpäevaks ikka jõudu jätkuks.

Piiriveere õpilasmalevat korraldatakse LEADER koostööprojekti "Õpilasmalev Valgamaal ja Piiriveere Liideri piirkonnas (2019-2020)" raames, mida toetab PRIA Eesti maaelu arengukava 2014–2020 programmi ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi vahenditest.

Täname koostööpartnereid:

Eesti Punane Rist
Järve puhkemaja
Kirsi Talo Kodumajutus
Liinamäe reisid
Lõuna-Antsu talu OÜ
Maarjamäe maja
Maivart Studio OÜ
Meremäe Kool
Meremäe Kultuuriühing
Mikitamäe Kool
Misso Kool
MTÜ Misso Avatud Noorteklubi
Münt Grupp OÜ
Niitsiku kõrts
Obinitsa A ja O
Orava Avatud Noortekeskus
OÜ Mentli
OÜ Paul Meedia
Piusa Koopakohvik
Provintsi kohvik
Rõuge vald
Räpina Benu apteek
Räpina Konsum
Räpina Noortekeskus
Räpina Raamatupood OÜ
Räpina vald
Räpina Ühisgümnaasium
Sander Silm
Seto Tsäimaja
Setomaa Haldus OÜ
Setomaa Noorsootöö Keskus
Setomaa vald
Valga Noorsootöökeskus Tankla
Valgamaa Partnerluskogu
Weske takso
Võru vald
Värska Gümnaasium
Värska kauplus Lemmik

MALEVLASELE

MTÜ Piiriveere Liider korraldab 12.-24.07.2020 LEADER koostööprojekti raames Piiriveere piirkonna oma õpilasmaleva. Malevas saavad osaleda 30 noort vanuses 14-19-aastat (13aastased saavad osa võtta vabade kohtade olemasolul). Kokku avatakse kolm malevarühma. Malevas tehakse viis esimest päeva tööd, siis veedetakse kaks päeva rühmade kokkutulekul Valgamaal, pärast mida tehakse veel viis päeva tööd. Esimesel nädalal tehakse lisaks töötamisele rühma ühendavaid tegevusi kokkutulekuks. Teisel nädalal naudivad noored tekkinud „meie-tunnet“ ning tehakse ka külaskäike teistesse malevarühmadesse.

Aeg: 12.-24. juuli 2020

Registreerumine malevasse: regamine algab 30. mail kell 12.00, registreerumine kuni 13.06 põhimõttel KES EES, SEE SEESREGISTREERU SIIN! Registreerumine lõppenud.

Kes saavad osaleda: 14-19-aastased Piiriveere noored. Registreerida saavad ka 13-aastased noored, kuid nemad jäävad esialgu joone alla, võimalus osaleda vabade kohtade olemasolul.

Rühmade arv: 3 rühma

Osalejate arv: 30 noort (10 noort rühmas)

Tööaeg, tasu: 6 h ühes päevas, kokku 10 tööpäeva, töötasu miinimum tunnihinna alusel 3,48 EUR/h (bruto)

Tööd: kergemad tööd põllumajanduses, kaubanduses, haljastustööd, igasugused heakorratööd, puude riidastamine, koristamine, värvimine jne.

Töö tegemise piirkond: Piiriveere (endine Räpina, Mikitamäe, Värska, Meremäe, Misso ja Orava piirkond).

Tööandjad: tagavad noortele töö ja töövahendid (võimalusel ka majutuse, toitlustuse). Tööandja tasub töötasu arve alusel maleva korraldajale (maleva korraldaja sõlmib noortega lepingud, registreerib töötamise maksuametis, maksab noortele töötasu).

Rühmajuhid: igas rühmas 2 rühmajuhti, kes teevad koos noortega tööd, on noortele eeskujuks, sisustavad noorte vaba aega ning vastutavad nende eest ka pärast tööd.

Toitlustus/majutus: toitlustus (neli söögikorda) ja mugav magamiskoht organiseeritakse korraldajate poolt.

Tutvu ka tänavuse Piiriveere õpilasmaleva rühmajuhtidega:

KASPAR PÕDER

ANDRI KASK

ENEKEN VOLKOV

GRETA SUURMANN

KRISTEL ZOVO

PÄIVI KAHUSK

JOONAS POOM

TRIINU KOTOV

REGISTREERU ÕPILASMALEVASSE SIIN! Registreerumine lõppenud.


TÖÖANDJALE

Otsime Piiriveere piirkonnast tööandjaid (võib olla ka eraisik), kellel oleks vaja perioodil 13.-17. juuli ja 20.-24. juuli noorte abikäsi kergemate tööde tegemisel: nt tööd põllumajanduses, kaubanduses, haljastustööd, igasugused heakorratööd, puude riidastamine, koristamine, värvimine jne. Sobivad ka 1-päevased tööd. Piiriveere Liider sõlmib ise nooretega lepingud, registreerib töötamise maksuametis ja maksab noortele välja töötasu. Tööandajal endal tuleb vaid arve alusel maksta töötasud Piirveere Liiderile.

Võimalik on pakkuda tööd järgmiselt:

yes 10 noort + 2 rühmajuhti 10 tööpäevaks.

yes 5-10 noort + 1-2 rühmajuhti kasvõi ainult 1 tööpäevaks (mobiilne malevarühm).
 
Lisaks soovime võimalusel malevlaste majutust ja toitlustust (kulud katame eelarve piires).
Loe lähemalt siit
 

2019. A TOIMUNUD MALEVAST

2019. a juulikuus toimus nimetatud projekti raames koostöös Valgamaa Partnerluskoguga TANKLA õpilasmalev Valgamaal, kus osales ka Piiriveere noori. Malevast valmis kokkuvõtlik video, mis annab kinnitust, et tegemist on väga toreda ja vajaliku ettevõtmisega ning võime uhked olla oma töökate noorte üle. Vaata videot siit. Valgamaal toimunud eluägedast malevast jagasid muljeid meie noored Mirel Rämson, Kaisa Mähar, Maia Mähar ja Ivo Rätsep. Loe 2019. a malevast lähemalt siit.

Vaata ka 2019. a maleva galeriid ja loe Lõunalehes ilmunud artiklit.


LEADER KOOSTÖÖPROJEKT "ÕPILASMALEV VALGAMAAL JA PIIRIVEERE LIIDERI PIIRKONNAS" (2019-2020)

PARTNERID

Piiriveere Liider, Valgamaa Partnerluskogu koostöös Valgamaa Noorsootöökeskusega TANKLA

Projekti „Õpilasmaleva korraldamine Valgamaal ning Piiriveere Liidri tegevuspiirkonnas“ raames toimub 2019. aasta suvel õpilasmalev Valgamaal, 2020. aastal Piiriveere Liidri tegevuspiirkonnas ning maleva kokkutulek 2020 suvel.

EESMÄRK

Maleva eesmärgiks on noorte konkurentsivõime tõstmine noore tööalaste oskuste ja teadmiste arendamise kaudu. Noortele luuakse võimalused läbi õpilasmaleva ja töömaleva formaadi, mille kaudu on võimalik noortel saada kohalikul tasandil esimene töökogemus, tutvuda tööseadusandluse ja –ohutusega, saada osa eesmärgistatud sisukatest ja mitmekesistest vaba aja tegevustes.

SIHTRÜHM

Noored vanuses 14-19.

TEGEVUSED

Piirveere Liidri piirkonna õpilaste osalemine aastal 2019 Valgamaal maleva ettevalmistamises töövarjuna. TANKLA õpilasmalevas osaleb orienteeruvalt 8 noort. 2020 aasta märtsis aprillis osaleb õpilasmaleva rühmajuhi koolitusel 8 inimest. 2020 aastal toimub Piiriveere Liidri õpilasmalev 5+5 tööpäeva ja 2-päevasel maleva kokkutuleku korraldamiseks ja sellel osalemiseks Valgamaal. Orienteeruvalt 4-5 noort Valgamaalt osaleb Piiriveere Liidri õpilasmalevas.

OODATAVAD TULEMUSED

Piiriveere Liidri piirkonnas on toimunud esimene õpilasmalev, kus töökogemuse on saanud 30 noort ning kaasatud on 5 tööandjat, rühmajuhi ettevalmistuse on saanud 8 juhendajat. Tekkinud teadmised ja kogemused õpilasmalevate korraldamiseks. Valgamaa malevas on töökogemuse saanud 100 noort ning kaasatud on 12 tööandjat.


Piiriveere õpilasmaleva 2020 fotod: Paul Poderat, Kristel Zovo, Kaspar Põder, Andri Kask, Päivi Kahusk, Greta Suurmann, Joonas Poom, Triinu Kotov.