Piiriveere Liider kuulutab välja projektitoetuste taotlusvooru

10.11.2009

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitoetuste taotlusvooru järgmistele meetmetele:

  • Huvitegevuse võimaluste suurendamine (meede 1)
  • Miljööväärtuse säilitamine ja loomine (meede 2)
  • Teenuste pakkumise taseme tõstmine (meede 3)
  • Turismi arendamine läbi pärimuskultuuri atraktiivse esitlemise ( meede 4)
  • Kohalikul ressursil põhineva taastuva energia laiem ja efektiivsem kasutamine (meede 5)
  • Vähemarendatud kogukondade kaasamine (meede 6)

Toetust saavad taotleda Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava, Räpina, Värska ja Piirisaare vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.

Taotlusvoor on avatud kuni 15. jaanuar 2010.a.
Täpsem info ja tingimused TAOTLEJALE