Piiriveere Liideri 2018. a vooru laekus pea nelikümmend projektitaotlust

Piiriveere Liideri 2018. aasta taotlusvoor oli avatud 09.-23. aprill. Kolme meetmesse esitati kokku 39 projektitaotlust, küsides toetust 505,9 tuh eurot. Käesolevaks vooruks kinnitatud eelarve on ligi 418 tuh eurot. Võrreldes eelmise taotlusvooruga on taotlejate arv samaks jäänud. Pooled vooru taotlejatest on uued, kokku ligi 60% taotlejatest pole varem Piiriveere Liiderist toetust saanud.

Üle poolte taotlustest esitati ettevõtluse arendamise meetmesse. Esitatud taotlustega soovitakse toetust enam kui 355,2 tuh euro ulatuses erinevateks investeeringuteks. Meetme eelarve maht on aga vaid 198 tuh eurot. Nimetatud meetmes on maksimaalselt lubatud toetussumma 75 tuh eurot, suurim küsitav toetussumma on ligi 44 tuh eurot.

Elukeskkonna arendamise meetmesse esitati kokku 12 investeeringuprojekti, millega kokku küsitakse toetust ligi 91 tuh eurot. Nimetatud meetmes on maksimaalselt lubatud toetussumma 10 tuh eurot ning keskmine küsitava toetuse suurus on ligi 7,6 tuh eurot.

Ühistegevuse projekte laekus kokku kolm, millega kokku taotletakse erinevate organisatsioonide ühistööks ligi 59,7 tuh eurot.

Taotlusvooru tulemused selguvad hindamiskomisjoni töö tulemusel juuni alguses. Ettepanek projektide toetamise osas edastatakse PRIAle hiljemalt 06. juuliks 2018.


Lisainfo:
Rutt Riitsaar
MTÜ Piiriveere Liider tegevjuht
rutt@piiriveere.ee
+372 527 1906
www.piiriveere.ee