"Tootearendus aitab seto ja võro käsitöö turunduse uuele tasemele", Seto Käsitüü Kogo MTÜ

Eesmärgid

Projekti otsene eesmärk on Piiriveere piirkonna käsitöölistele tootearenduskoolituste korraldamine ja ettevõtlusele innustamine. Projekti kaudseks eesmärgiks on seto ja võro käsitööliste koostöö tihendamine. 

Projekti kaudseks eesmärgiks on seto ja võro käsitööliste koostöö tihendamine. Ühiste koolituste  abil saab edasi arendada ja suurendada kogu piirkonna elujõulisust. Käsitööesemete müümine suuremas mahus ja uuel tasemel annab kohalikele elanikele võimaluse alustada ettevõtlusega ning pere sissetulekuid suurendada. Uue taseme all peame silmas eelkõige uut lähenemist tootearendusele. See tähendab, et õpitakse looma toodet lähtuvalt kasutaja vajadusest, mitte loomepuhangu jooksul tekkinud ideest. Erinevus on põhimõtteline: kõigepealt on kasutaja oma vajaduste ja eelistusega, sealt lähtuvalt asutakse toodet looma. See on vastupidine levinud arusaamale, kus kõigepealt on kinnas ja sokk ning seejärel otsitakse neile ostjat.

Tegevussuunad

  • Ühised tootearenduskoolitused (6 koolituspäeva, rühmas 20 inimest).
  • Ümarlaud. Tooteeskiiside ja uute mõtete tutvustamine kaaskursuslastele.
  • Õppereisid (Saaremaa, välismessi külastus Rootsis).

Tulemused

Koolitustsükli läbinud käsitöölistel on olulisel määral tõusnud enesekindlus, mis on seotud uute käsitöötoodete loomisega koolitusel õpitud uute tehnikate ja meetodite järgi. Ajurünnakule sarnaselt tekkis koolituse ajal paljudel osalejatel õpetatava materjali omandamise käigus uusi ideid ja seoseid oma tegevusvaldkonnas. Samuti said alguse mitmed ühisloomena sündinud tooted. Muhumaal ja Saaremaal said meie piirkonna käsitöölised mitmeid huvitavaid lahendusi, kuidas luua ka turistidele mõeldud paikonnaspetsiifilisi meeneid. Rootsi õppereisi ajal tekkis palju uusi kontakte ja ka juba konkreetseid koostööideid, kuidas Kagu-Eestisse tulevat turisti, nii Räpina piirkonnas kui ka Setomaal võõrustada, talle suveniire ja teenuseid pakkuda, ning hoida turisti siin võimalikult kaua. Stockholmi laadal külastajatega vesteldes saime kinnitust oma piirkonna väga tugevale tõmbele, meie ühisboks köitis paljude laadakülastajate tähelepanu ja huvi meie pakutud toodete vastu oli suur. Samuti saime reklaamida Piiriveere piirkonda ning mitmeid kindlaid lubadusi külastamiseks. Meie messil osalemine leidis mitmeid kajastusi nii väliseesti ringkonnas kui ka Rootsi käsitööühendustes. Koolitustsükkel kestis üle 2 aasta, mis andis võimaluse seto ja võro käsitöölistel tihedamalt koostöövõrgustikku arendada. Algne pinnapealne tutvus arenes põhjalikumaks koostööks. Hea meel on tõdeda, et projekti tulemusena on tõusnud piirkonnas ettevõtlusaktiivses. Turule on tulnud uued tooted ja olemasolevate tootjate maht on suurenenud. Lisaks toodetele on tekkinud uusi teenuseid mida eelnevalt pole sellisel määral pakutud.

Partnerid

Seto Käsitüü Kogo MTÜ

SA Räpina Inkubatsioonikeskus

Toetuse summa: 17 147,28 eurot

www.kogo.seto.ee

Facebook: Seto Käsitüü Kogo

Loe kokkuvõtet 2019. a Muhu ja Saaremaa koostööreisist ning välismessi külastusest Rootsis.

Ingrit Kala Piiriveere Liideri ühisprojektide meetmest: Meede 3.1 – väga hea, kuid vähekasutatud Piiriveere Liideri meede