Piiriveere Liider käis iirlaste juures kogemusi vahetamas

Sammumas järgmise projektiga tutvuma. Foto: Urmas Peegel.

07.11.2011

27. - 31. oktoobrini toimus Piiriveere Liideri poolt korraldatud õppereis Kirde-Iirimaale. Seekordsel õppereisil olid osalejateks aktiivsed piiriveerlased piirkonna kõigist kuuest omavalitsusest. Koos mindi Iirimaale nii sealse kohaliku tegevusgrupi ja ellu viidud projektidega tutvuma, kui ka võõrustajatega Leader kogemusi vahetama.

Piiriveere Liideri vastu võtnud tegevusgrupp, Cavan-Monaghani Leader, alustas oma tegevust 1991. aastal Leader pilootprogrammi raames. Seega olid piiriveerlased sel korral tubli õpilase rollis. Leader programm omab kohalike sõnul Iirimaa maapiirkondades väga olulist mõju. Seda eriti kogukonna ühendamise ning ettevõtluse arendamise osas. Võõrustaja tegevusgruppi esindaja John Toland rõhutas, et iirlastele tagasihoidlikust arvesse võttes on tegevusgrupi roll pakkuda taotlejatele just tuge, julgustust ja nõuandeid, rahastamine tuleb teisejärgulisena. Piiriveere meetmenõustaja Ingrit Kala sõnutsi oli meeldiv õppereisi jooksul tõdeda, kuidas taotlejat ei jääta üksi pärast seda kui projektile on positiivne otsus antud: „Kohalik tegevusgrupp nõustab ja toetab taotlejat seni kuni projekt lõplikult ellu viidud.“

Reisikava oli mitmekesine ja tihe - külastati kokku ligi paarkümmend Leader programmi toetusel ellu viidud projekti. Nende hulgas olid näiteks kohaliku farmi, kogukonnakeskuse, majutusettevõtte, ettevõtluskeskuse, raadiojaama, käsitöö ettevõtete ning kanuumatka keskuse külastamine. Piiriveere Liideri meetmenõustaja ja volinik Viivika Kooser võttis projektikülastused kokku järgnevalt: „Ettevõtlusvaldkonna objektide külastustel tõdesime ikka ja jälle, et loomapidamine on arvestatav tegevusala. Aga lisaks sellele otsitakse võimalusi ja uuenduslikke ideid ka maaelu arendamiseks ning tegevuse mitmekesistamiseks mitte-põllumajanduslikus suunas. Näiteks võib siinkohal tuua rõõmsameelse loomapidaja, kes oli endise loomalauda ehitanud Cavani kanuumatkakeskuseks ja korraldab seal juba mõnda aega väikeste süstadega polovõistlusi ning kanuumatku.“

Külastatud Drumgooni küla multifunktsionaalne kogukonnakeskus teenindab aga ligikaudu tuhandet piirkonna inimest. Keskus on rajatud kogukonna enda initsiatiivil ja algkapitalil Leader programmi kaasfinantseerimisega. Hoones on võimalik pidada nii töökoosolekuid, seminare, koolitusi kui ka eraüritusi. Lisaks seminariruumile asub keskuses veel tervisekeskus, lastehoid ja traditsiooniline Iiri pubi. Piiriveere Liideri voliniku ja hindamiskomisjoni liikme Silver Hüdsi sõnutsi oli kiiduväärt kohalike taotlejate suhtumine – saame toetust, kuid panustame ja teeme ise samapalju.

Külastatud Cavan-Monaghan tegevusgrupi piirkond ise on nimetatud Iirimaa üleriigilise planeeringu arengukeskuseks, kuna seda läbib Dublini ja Belfasti linnu ühendav, üks riigi aktiivsemaid transiidikoridore. Kuid vaatamata hiljutistele arengutele oli piirkonnas säilinud ja hoitud ehe loodus ning traditsioonid.

Lisainfo:
Veiko Maastik
MTÜ Piiriveere Liider
Juhatuse esimees

Koostanud: Airi Purge

Piiriveere Liider käis iirlaste juures kogemusi vahetamas
Piiriveere Liider käis iirlaste juures kogemusi vahetamas
Piiriveere Liider käis iirlaste juures kogemusi vahetamas
Piiriveere Liider käis iirlaste juures kogemusi vahetamas
Piiriveere Liider käis iirlaste juures kogemusi vahetamas
Piiriveere Liider käis iirlaste juures kogemusi vahetamas
Piiriveere Liider käis iirlaste juures kogemusi vahetamas
Piiriveere Liider käis iirlaste juures kogemusi vahetamas
Piiriveere Liider käis iirlaste juures kogemusi vahetamas
Piiriveere Liider käis iirlaste juures kogemusi vahetamas
Piiriveere Liider käis iirlaste juures kogemusi vahetamas
Piiriveere Liider käis iirlaste juures kogemusi vahetamas
Piiriveere Liider käis iirlaste juures kogemusi vahetamas
Piiriveere Liider käis iirlaste juures kogemusi vahetamas
Piiriveere Liider käis iirlaste juures kogemusi vahetamas
Piiriveere Liider käis iirlaste juures kogemusi vahetamas
Piiriveere Liider käis iirlaste juures kogemusi vahetamas
Piiriveere Liider käis iirlaste juures kogemusi vahetamas