MTÜ Piiriveere Liideri üldkoosolek kinnitas osalemise kahes koostööprojektis

Möödunud reedel, 11. jaanuaril toimus Räpina Hotellis Piiriveere Liider korraline üldkoosolek, mille päevakorras oli ühingu osalemine kahes võimalikus LEADER tegevusgruppide kootööprojektis.

Üldkoosoleku otsusega kinnitati osalemine projektis „Peipsi Järvefestival 2019 ja 2020“. Projekti käis koosolekul tutvustamas Peipsimaa Turismi tegevjuht Kadi Ploom, kes vedas ka varasemat koostööprojekti, millega korraldati järvefestivali kahel eelneval aastal. Käesoleva projekti raames toimuks järvefestival 2019. a 8.-14. juulil Räpina sadamas, 2020. a lisaks Räpinale ka Värska sadamas. Projekti partnerid oleksid lisaks Piiriveere Liiderile Jõgevamaa Koostöökoda, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, Peipsi-Alutaguse Koostöökoda ja Tartumaa Arendusselts.

Üldkoosoleku otsusega kinnitati osalemine ka rahvusvahelises koostööprojektis “Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega (2018-2021)”. Selgitusi projekti osas jagasid Piiriveere Liideri tegevjuht Endla Mitt ja Peipsimaa Turismi tegevjuht Kadi Ploom. Projekti raames ilmuksid artiklid National Geographicu ajakirjades, plaanis on korralda rahvusvaheline foto- ja videokonkurss, viia läbi koolitusprogramme, turundustegevusi ja palju muud. Projekti partnerid oleksid lisaks Piiriveere Liiderile Tartumaa Arendusselts, Võrumaa Partnerluskogu, Valgamaa Partnerluskogu, Jõgevamaa Koostöökoda, tegevusgrupid Põhja-Iirimaal ja Soomes.

Edasiselt esitatakse mõlema koostööprojekti taotlused PRIAle.