Peipsimaa turismist

Peipsimaa turismist

05.04.2012

Kevade hõngu on õhus. Ja see kevadeootuse aeg, kui päeval räästad tilguvad, päike sirab ja tihased rõõmsalt laulavad, on Peipimaale olnud üsnagi positiivne. Erinevad projektitaotlused on saanud rahastuse ja nii saab juba 2012. aastal erinevaid turundustegevusi ellu viia – ikka selleks, et rohkem turiste Peipsimaale tuleks. Meeldetuletuseks – Peipsimaa hõlmab 4 maakonda ja ligi 30 omavalitsust Vasknarvast Värskani Peipsi järve läänekaldal.

Projekt, mis sai rahastuse nn kalandusliidrist Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu kaudu, on seotud veebiarendusega. Peipsimaa tuntuse suurendamiseks ja info kättesaadavuse parandamiseks avame 1. juunil ühtse, kogu Peipsimaa turismi hõlmava portaali www.visitpeipsi.com. Samuti paigaldame Peipsi järve äärde 4 ilmajaama ja 2 veebikaamerat.

Koostöös Soomes Lõuna-Karjala regiooni Leader tegevusgruppide, sealsete spordiorganisatsioonide ning Peipsimaa piirkonna 5 Leader tegevusgrupiga algab 1,5-aastane projekt, mis suunatud kohaturunduseks läbi tervisespordiürituste tutvustamise. Projekti „Tervisespordi edendamine Peipsimaal“ suurem eesmärk on koostöö edendamine Lõuna-Karjala ja Peipsimaa tervisespordi ürituste korraldajate vahel. Juba selle suve hakul peaks valmima uus Peipsimaa kaart – 20 000 eksemplari, mis kindlasti hõlbustab nii sise- kui ka välisturisti liikumist Peipsimaal. Kuna see projekt kestab ka järgmisel aastal, siis ootame oma partnereid Lõuna-Karjalast osalema erinevatel Peipsimaa üritustel – nii Võhandu maratonil, Peipsi purjeregatil, Kalevipoja uisumaratonil kui Mehed liikuma üritustel. Järgmisel aastal ilmub ka rida väiksemaid infomaterjale, mis Peipsimaad tutvustavad. Tähtsündmuste kalender 2013 tutvustab erinevaid üritusi Peipsimaal.

Rahastuse on saanud ka EASile esitatud projekt „Avasta Peipsimaa!“, mis kestab 2013. novembrini. Selle projekti esitasime läbi TASi, kuigi projekti piirkond on tunduvalt laiem – ikka kogu Peipsimaa. Projekti raames on plaanitud turundustegevus valdavalt Vene (Pihkva ja Peterburgi regioonid) ja Läti sihtturul. Peipsimaad reklaamime Pihkva meedias – kahes raadiokanalis, samuti plaanime korraldada minilaada/minimessi Pihkvas 2013. aasta kevadel koos SA Lõuna-Eesti Turismi, Maitsva Lõuna-Eesti jt partneritega.

Läti sihtturule on planeeritud telesaadete sari Läti rahvuslikku telekanalisse ja regionaalsesse telesse. Planeeritud on neli 27 min saadet, mida näidatakse kahel telekanalil. Kuna Läti kalamees on muutunud talviseks Peipsi pärisosaks, oleme plaaninud osta reklaami Läti tuntuimas harrastuskalandusega seotud veebis. Preissireisid korraldatakse Vene, Läti ja Soome ajakirjanikele. Peipsimaa kui ühtse turismisihi tutvustamiseks valmib juba sel kevadel mainetrükis, mille tekstid koostab tuntud kirjanik ja ajakirjanik Juhani Püttsepp. Järgmisel aastal anname välja ka tootepõhised trükised.

Peipsiveere kultuuriprogrammile on esitatud ja ootab vastust projekt „Peipsimaa pärlid!“, mille tegevus kestab sügisest 2012 kuni 2013. aasta lõpuni. Kuna järgmine aasta on pärandkultuuri aasta, koostame Peipsimaa eri kultuuri- ja rahvakildude tutvustamiseks koostöös Eesti Rahva Muuseumiga rändnäituse „Peipsimaa pärlid“. Viiel korral plaanime läbi viia teabepäevad „ERM tuleb külla“, kus ERMi spetsialistid tutvustavad kohalikule elanikule kodukandi pärandit. Projekti on kaasatud ka Muinsuskaitseamet.

Koostöös SA Tartu Jaani Kirikuga osaleme rahvusvahelises Interreg projektis Agora 2.0, kus osaleb kokku 10 Läänemere-äärset riiki. MTÜ Peipsimaa Turism aitab kaasa palverännuteede loomisele Peipsimaal, nn Pilgrimi traditsioonide loomisele. Projekt on põnev ja uudne, selliseid Pilgrimi teid pole Eestis veel olemas, aga Euroopas ja maailmas on need üsna populaarsed. Peipsimaa on suurepärane kant sellise nišiturismi arendamiseks. Kuidas projekt edeneb ja millised tulemused saavutame, ei oskagi esiagu veel ütelda. Aga algatus on väljakutseid esitav!

Kel huvi, saab Euroopa pilgrimimarsruutidest lähemalt lugeda: www.pilgrimroutes.com ja leiab internetist loomulikult ohtralt blogisid ja marsruute ja nende kirjeldusi.

Kokku on Peipsimaa rahastus 2012-2013 aasta turundusprojektidele olemas 110 000 EUR väärtuses. Kui teil on mõtteid ja ideid – mida võiks teha, kuidas võiks panust Peipsimaa arengusse tõhustada – andke palun teada; varem või hiljem jõuavad head ideed ikka elluJ!

Seniks aga viime projekte ellu ja mis siis muud kui kohtumiseni Peipsimaal!

Kaja Allilender
Peipsimaa koordinaator/Leader/Tartumaa Arendusselts, MTÜ Peipsimaa Turism juhataja
Vaksali 17 A Tartu, +372 51 85 371 , 7430088
kaja.allilender@gmail.com