KUTSE Piiriveere Liideri suurele strateegiaseminarile 27.nov 2014

12.11.2014

Piiriveere Liider - SUUR STRATEEGIASEMINAR 27. nov kell 15.00 Orava Kultuurimajas

Miks tulla?
Esiteks antakse osalejatele infot selle kohta, millisteks tegevusteks Piiriveere Liiderist järgmisel strateegiaperioodil raha küsida saab.
Ning teiseks saavad kõik jagada oma ootusi ja kogemusi Piiriveerest raha taotlemise osas. Nii saab uue perioodi taotlusvoorude läbiviimisel töökorraldust paremaks ja taotleja jaoks võimalikult lihtsaks muuta. Mõned mõtted, mille osas tagasisidet saada loodame, on näiteks: info levitamine, nõustamine, projektide hindamine, suhtlus PRIAga jne. Täpsed teemad panete paika aga teie - seminaril osalejad! 

Mis toimub?

KAVA

14.45 Kogunemine, registreerumine

15.00 Avasõnad. Volinike koosoleku esimees Teet Helm.

15.05 LEADER programmi rakendamise ajakava ja lühikokkuvõte Piiriveere Liideri strateegia 2015-2020 tööversioonist. Tänase strateegiapäeva eesmärgid. Juhatuse esimees Kaidi-Mari Liping.

15.20  Piiriveere Liideri uue perioodi meetmete tutvustus, muudatused võrreldes eelneva perioodiga. Strateegiarühma esindaja.

15.45 Töö laudkondades osalejate endi sõnastatud teemadel. Igas lauas on lauajuht, osalejad liiguvad laudade vahel ringi omal valikul.

17.45 Laudkondade töö tulemuste kokkuvõtted ning info sellest, kuidas tulemusi edaspidi kasutatakse. 

18.15 Õhtusöök ja üllatus

Päeva modereerib: Urmas Peegel


PALUN JAGAGE TEAVET STRATEEGIASEMINARIST KÕIGILE PIIRIVEERE LIIDER TEGEVUSPIIRKONNA ELANIKELE!

Registreerumine ja lisainfo: piiriveere@piiriveere.ee, 55655172

Strateegiaseminar toimub Ühisnädala raames.

KUTSE Piiriveere Liideri suurele strateegiaseminarile 27.nov 2014
KUTSE Piiriveere Liideri suurele strateegiaseminarile 27.nov 2014