2022. AASTA TAVAMEETMETE TAOTLUSVOORUS KINNITATUD PROJEKTID SAID PRIA HEAKSKIIDU

2022. AASTA TAVAMEETMETE TAOTLUSVOORUS  KINNITATUD PROJEKTID SAID PRIA HEAKSKIIDU

MTÜ Piiriveere Liidri 2022. a tvameetmete taotlusvoor oli avatud 14.-24. märtsini. Projektitaotlusi sai esitada strateegia kõikidesse kolme meetmesse. Tähtaegselt esitatud 39 projektitaotlusest hinnati 37 (hindamata jäeti kokku kaks projektitaotlust taotlejate loobumiste tõttu), neist toetuse said  kogusummas 516 807,27 eurot.

MTÜ-st Piiriveere Liider pole varem toetust saanud 21,6% käesoleva taotlusvooru taotlejatest. Taotlejate seas oli kõrgeim erasektori aktiivsus (59,5% esitatud taotlustest), sellele järgnes kolmas sektor (32,4% taotlustest) ning kohalikest omavalitsustest taotlejad (8,1% taotlustest).

2022. a tavameetmete taotlusvooru kõrgeima punktiskoori pälvis hindamiskomisjonilt Räpina Vallavalitsuse projektitaotlus, millega rajatakse Räpinasse ca 800 m2 pargialale madalseikluspark, et pakkuda tervislikku vabaaja veetmise võimalust kodu lähedal.

Elukeskkonna arendamise meetmest (meede 1) toetatakse 10 projekti. Näiteks toetatakse Räpina Miikaeli kiriku akende vahetust, Hanikase jahimaja abihoonesse seminari- ja puhkeruumi rajamist, multimeedia ringi käivitamiseks Setomaa noortele vajalike tarvikute ostu, Niitsiku külamajas ruumi remonti jt.

Ettevõtluse arendamise meetmest (meede 2) toetatakse 15 projekti. Näiteks toetatakse Villatoode OÜ lambavillast väetisegraanulite tootmiseks tootmismasinate ostu, MTÜ Treski küüni Ö-majade ehitust , Toomemäe OÜ kodurestorani Maagõkõnõ vajalike seadmete ostu, VIP-Mööbel OÜ päikesepargi ehitust jt .

Ühistegevuse arendamise meetmest (meede 3.1) sai toetuse 1 projekt: Setomaa Liit MTÜ

Heakskiidetud projektide nimekirja leiab SIIT

Soovime kõigile edu projektide elluviimisel!

 

Lisainfo:

MTÜ Piiriveere Liider

Piiriveere@piiriveere.ee

www.piiriveere.ee