Piiriveere Liideri strateegia paremuselt teine!

02.03.2016

Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas 1. märtsil käskkirja, mille alusel eraldatakse LEADER tegevusgruppidele täiendavat toetust strateegiate kvaliteedi põhjal.

Kagu-Eesti tegevusgruppidest on ülekaalukalt parim Piiriveere Liideri strateegia, mis üle-eestilises pingereas on teisel kohal suurima kohaliku tegevusgrupi, Tartumaa Arendussseltsi, strateegia järel.

Tänu väga heale strateegiale saab Piiriveere Liider lisaks juba eelnevalt eraldatud 2 miljonile eurole veel ca 730 000 eurot juurde.
Piiriveere Liideri tegevjuhi Kaidi-Mari Lipingu sõnul on Piiriveerele 10 tegutsemisaasta jooksul edu toonud tugev meie-tunne, mis on saavutatud läbi avatuse ja kaasamise, oluliste otsuste ühiselt läbi arutamise ja vaidlemise ning tehtud kokkulepetest kinnipidamise. Ka strateegia koostamist ei ostetud sisse mõnelt konsultatsioonifirmalt, vaid see valmis tegevuspiirkona enda inimeste pea kahe aastase põhjaliku töö tulemusena.

Aastateks 2015-2020 koostatud strateegia järgi saab Piiriveere Liiderist toetust taotleda 3 meetmest: elukeskkonna arendamine, ettevõtluse arendamine ning koostöö ja ühistegevuse arendamine.

Projektitoetusteks kokku on ette nähtud vähemalt 2,2 miljonit eurot.

2016. aasta esimene taotlusvoor on avatud 1.-30. aprillini ning teine taotlusvoor on planeeritud oktoobrisse.

Piiriveere Liiderist saavad LEADER projektidest toetust taotleda Meremäe, Mikitamäe, Misso, Orava, Räpina ja Värska vallas tegutsevad omavalitsused, ettevõtjad ja mittetulundussektor.

Infopäevad projektitaotlejatele toimuvad:
• 4. märts kell 15.00 Räpina loomemaja
• 7. märts kell 16.00 Meremäe vallamaja saal
• 11.märts kell 15.00 Värska Kultuurikeskus väike saal

Lisainfo:

Kaidi-Mari Liping
Tegevjuht
Piiriveere Liider MTÜ
55655172
kaidimari@piiriveere.ee