Uute kogemuste ja teadmiste jahil Võrtsjärve piirkonnas

Võhma küünlavabriku külastus - küünalde valamine.

16.04.2012

13.-14. aprillil käisid piiriveerlased Võrtsjärve piirkonna ja Leader projektidega tutvumas. Õppereisi esimeses sihtkohas tervitasid 18-liikmelist reisiseltskonda Võrtsjärve Ühenduse ning Koksvere Maanaiste Seltsi esindajad, kes andsid ülevaate oma üleüldistest ja Leader tegemistest.

Koos külastati veel Koksvere maheveskit, Võhma küünlavabrikut ja parafiinist uisuväljakut ning Olustvere lossi. Veski hangib kogu toodanguks vajaliku toorme kohalikelt mahevilja kasvatajatelt ning pakub piirkonna elanikele ja ettevõtjatele ka veskiteenuse võimalust. Osalejatele oli üllatuseks sortimendi lai valik – alates täistera nisujahust kuni kliide ja kaerahelevesteni välja. Külastuse jätkuks näidati piiriveerlastele Leader toetusega valminud leivategu tutvustavat filmi. Võhma küünlavabrikus tutvuti nii tootmisega kui ka pandi iseenda loovus tööle küünla valamisel. Agaramatel oli võimalus testida uiskudel ka parafiiniliuväljaku libedust.

Teisel päeval võeti ette retk Tarvastu vallas asuvasse, Leader meetme toetusega taastatud metsavenna punkrisse, et tutvuda metsavendluse, kohaliku kultuuri ja ajalooga. Õppereisi viimaseks sihtkohaks oli Leader meetmest toetatud Alo Murutari heliait, kus tegeletakse heliraamatute loomisega. Heliaidas hakkab tulevikust tööle kaks helisalvestustuba.

Kokku külastati kahe päeva jooksul kümmekond erinevat objekti ning tutvuti piirkonna omanäolise looduse ning sõbralike inimestega.

Airi Purge
projektiassistent
airi@piiriveere.ee