LEEVAKU KÜLA LOOD LEADER PROJEKTIDEGA

Arutelud elu võimalikkuse üle maal, regionaalarengu ning ääremaade väljasuremise üle on kestnud aastaid või isegi aastakümneid. Kui vaadata korraks otsa arvudele, siis alates 1990ndate algusest on Põlva maakonnas rahvaarv vähenenud püsiva trendina. See ei ole ainult viimase 10 aasta trend. Samas, rahvaarvu vähenemine ei tähenda seda, et elu maal peaks hääbuma. Põlvamaal on päris palju aktiivseid kogukondi, külasid, piirkondi mis igapäevaselt tegutsevad oma elukeskkonna rikastamise ja paremaks muutmise nimel. Sellise põhimõtte järgi on üritanud toimetada ka Leevaku küla. Leevaku küla seltsi tegevus 2001. aastal sai alguse just tänu sellele, et õpilaste vähesuse tõttu tuli sulgeda algkool. Alguses külaseltsina ja alates 2009. aastast MTÜ Leevakk egiidi all on külaelu elavdamise nimel viidud läbi ridamisi tegevusi, mille rahastuseks on kirjutatud kümneid ja kümneid projektitaotlusi erinevatesse fondidesse: Kohaliku Omaalgatuse Programm, Kultuurkapitali erinevad ekspertkomisjonid, Leader meede.

Miks me seda teeme?

Peamiselt ikkagi soovist oma küla elukeskkonda paremaks teha, küla esile tuua ja huvitavaid tegevusi koos teha. 2017. aastal taotles MTÜ Leevakk Piiriveere Liidrist toetust kahele projektile “Käsitöötoa avamine ja sisustamine Leevaku külakeskuses Saori kangastelgedega” ja “Erinevas vanuses inimeste liikumisaktiivsuse suurendamine maal ja veel”. Esimene projekt on edukalt viidud ellu ning Leevaku külakeskuses on eraldi ruum, kus saab tegeleda käsitööga ja kududa Saori kangastelgedel. Projekti toetusega korrastasime ruumi ning soetasime kaks paari Saori kangastelgi ning käsitöö väikevahendid. Käsitöötoa juhendaja Heivi Kurg on pühendunud Saori telgedel kudumisele ning nakatanud Leevaku küla lapsed ja noored kudumiskirega. Kudumisring toimub kaks korda kuus laupäeviti Leevaku külakeskuses. Teine suurem projekt, mis 2018. aasta esimeses pooles sai PRIA-st heakskiidu, on suunatud vaba aja ja liikumisvõimaluste suurendamiseks. Käesolevaks hetkeks on projekti toel rajatud Leevakule väikelastele mänguväljak ja soetatud raft, vesijalgrattad ja süst. Mänguväljaku rajamine toimus, nii nagu ikka tavaks, hoogtöö korras. Novembri lõpus koorisime ühiselt muruväljaku, paigaldasime aluskatte ja kohale veeti liiv. Lisaks tehnilisele abile kohalikelt põllumeestelt, vehkisid labidate ja rehadega nii väiksed kui suured. Kõige kaugem vabatahtlik oli Miguel Kanadast. Paar nädalat enne jõule paigaldati mänguväljak ning esimesed turnimised on juba tehtud. Veevahendite soetamisega seoses tekkis muidugi küsimus, et kuidas on kõige parem nendega Võhandu jõele pääseda. Sarnane mure veele ligipääsuga on ka Võhandu maratoni korraldajatel. Seega 2019. aasta taotlusvooru esitas edukaks hinnatud taotluse MTÜ Spordiühing Ekstreempark. Kevadel on seega valmimas Leevakule paadisild, mis tagab kõigile turvalisema ligipääsu jõele.

Ise, tasakesi toimetades on võimalik päris palju ära teha, muidugi need tegevused ei ole nii suured, et paistaksid kõrgele ja kaugele, kuid loodetavasti ilmestavad ja elavdavad ühe küla ja piirkonna elu. Rõõm on tõdeda, et Leevaku on pigem see küla, kuhu noori peresid on viimasel ajal juurde tulnud kui lahkunud.

Kairi Kasearu

MTÜ Leevakk juhatuse liige

www.kylad.rapina.ee

Tutvu MTÜ Leevakk ellu viidud LEADER projektidega siin.