2018. a II taotlusvooru läbiviimine sai PVLi üldkoosoleku heakskiidu

20. septembril toimus Hanikase külakeskuses Piiriveere Liideri üldkoosolek, kus otsustati 2018. a II taotlusvooru läbiviimine järgmiselt:

  • meede 1 (elukeskkonna arendamine) summas 207,6 tuh eurot;
  • meede 3.1 (ühistegevuse arendamine) summas 229,7 tuh eurot.

Hetkel oodatakse PRIA heakskiitu käesoleva aasta rakenduskava muudatusele, millega tõstetakse 2017. a voorude ja 2018. a I vooru jäägid selle aasta II taotlusvooru projektitoetusteks. PRIA otsuse järgselt on ühingul võimalik 2018. a II taotlusvoor välja kuulutada.

Selleks, et julgustada toetust taotlema meetmest 3.1 korraldab Piiriveere Liider LEADER ühisprojektide kirjutamise koolituspäeva 25. oktoobril 2018 Hanikase külakeskuses. Koolituspäeval räägime sellest, milliseid meede 3.1 ühisprojekte võiks esitada ühistegevuse arendamiseks ning mida tuleb projekti ettevalmistamisel silmas pidada. Lisaks tuletame meelde ka meetme 1 projektitõed. Koolitajateks on Teravik OÜ koolitajad Mari Kaisel ja Meel Valk. Ühisprojektide kogemusi jagab Ingrit Kala. Registreeru koolitusele siin.

Loe lisaks artiklit: Meede 3.1 – väga hea, kuid vähekasutatud Piiriveere Liideri meede