Piiriveere õpilasmalev tuleb taas!

Malev toimub 27. juuni - 9. juuli 2021.

Registreerumine Piiriveere piirkonna õpilasmalevasse algab 15. mail 2021 kell 12.00.

Piiriveere õpilasmalevasse saad registreeruda, kui:

 1. Elad Piiriveere Liidri piirkonnas: endine Räpina, Mikitamäe, Värska, Meremäe, Misso, Orava piirkond.
 2. Oled noor vanuses 14-19 eluaastat (registreeruda võivad ka 13-aastased noored, kuid nemad jäävad esialgu nn joone alla ootele ja saavad maleva õiguse vabade kohtade olemasolul).
 3. Saad kindlasti osaleda malevas perioodil 27.06.- 9.07.2021.

REGISTREERIMINE ALGAB 15. MAIL kell 12.00 (registreerimine kestab kuni kohad on täitunud, kuid mitte kauem kui 30. maini).
NB! KOHTADE ARV ON PIIRATUD - KES EES, SEE MEES! 

Oluline teada:

 • Malev on ööbimisega. (Ööbimine on siseruumides).
 • Toitlustamine toimub 4 x päevas.
 • Esimese malevanädala lõpus (nädalavahetusel) toimub kõikide rühmade kokkutulek. Kokkutulekule saabumise ja lahkumise korraldab maleva korraldaja.
 • Saabumise ja lahkumise eest malevast (oma rühmast) vastutab iga malevlase lapsevanem.

Piiriveere õpilasmaleva rühmades ja kokkutulekul pildistatud fotosid ja videosalvestisi võidakse mittetulunduslikel eesmärkidel kasutada MTÜ Piiriveere Liidri kodulehel, facebook’i kontol, trükistel, filmis vms.

Et saaksid õpilasmalevasse registreerumisel kõik olulise kiiresti kirja panna, paneme siia kirja küsimused, millele ootame registreerumisel vastuseid.  (Registreerumise lingi lisame 15. mail Piiriveere Liidri kodulehele ja facebook'i lehele.)

 • E-posti aadress *
 • Ees- ja perekonna nimi *
 • Isikukood *
 • Malevlase telefoninumber *
 • Aadress * (Palun pane oma täpne kodune aadress ning kindlasti ka omavalitsus. NB! Kirjuta järgnevas vormingus: maja/talu, tänav, küla, vald, maakond nt Pargi tn 23, Räpina vald, Põlva maakond).
 • Pangakontonumber * (Võid panna siia enda pangakontonumbri või lapsevanema oma, sellele kontole tasutakse sinu maleva töötasu. Pane kirja kogu IBAN, see tähendab, et pangakonto numbri kirjutamist alusta tähtedest EE)
 • Pangakonto omaniku nimi * (Siia läheb inimese nimi, kellele eelpool kirjutatud pangakontonumber kuulub).
 • Vanus täisaastates seisuga 27.06.2021 * (13, 14, 15, 16, 17, 18 või 19).
 • Vanus täisaastates seisuga 9.07.2021 * (13, 14, 15, 16, 17, 18 või 19).
 • T-särgi suurus * (XS, S, M, L, XL või XXL)
 • Allergiad ning terviseprobleemid * (Kas sul on terviseprobleeme, mis mõjutavad sinu igapäeva tegevust/tööd? Kas tarvitad mõnda ravimit igapäevaselt? Millised vaktsiinid on sulle tehtud või tegemata? Kas oled millegi vastu allergiline (toit vms)?)
 • Oluline informatsioon, mida peaks maleva rühmajuht ja -korraldaja teadma. *
 • Olen teadlik, et maleva osalustasu on 10 eurot ning pean tasuma selle hiljemalt 3.06.2021 MTÜ Piiriveere Liider kontole. Konto numbri anname peale esmase maleva nimekirjade kinnitamist. * ( jah/ei)
 • Lapsevanema ees- ja perekonnanimi *
 • Lapsevanema e-posti aadress *
 • Lapsevanema toimiv telefoninumber *
 • Ühe sõbra nimi, kellega sooviksid ühes rühmas olla. * (Ka sõber peab enda registreerimisankeedis kirjutama sinu nime. Võimaluse korral korraldajad arvestavad selle sooviga).

Lisainfo:

Endla Mitt

endla@piiriveere.ee

tel 512 7160