Toetuse taotlejale

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu.

Taotlusvoor on avatud 1.-17. detsember 2018. a.

Toetust saab taotleda meetmetest:

  • Meede 1 - Elukeskkonna arendamine (meetme eelarve on 207 591 eurot).
  • Meede 3 - Ühistegevuse ja koostöö arendamine (meetme eelarve on 229 712 eurot).

Toetust saavad taotleda Räpina, Setomaa, Rõuge ja Võru vallas haldusreformile eelnenud piirides endise Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava, Räpina ja Värska vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg hiljemalt (tegevusgrupis): 4. veebruar 2019

Infopäevad ja koolitused taotlejatele toimuvad:

25. oktoober kell 10.00 ühisprojektide kirjutamise koolitus Hanikase külakeskuses

31. oktoober kell 16.00 infopäev Räpina vallamajas

01. november kell 16.00 infopäev Meremäe teenuskeskuses

Infopäevadele ja koolitusele registreeru: piiriveere@piiriveere.ee

Täpsem info ja nõustamise kontaktid: www.piiriveere.ee

 


MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu.

Taotlusvoor on avatud 09.-23. aprill 2018. a.

Toetust saab taotleda meetmetest:

Meede 1 - Elukeskkonna arendamine

Meede 2 - Ettevõtluse arendamine

Meede 3 - Ühistegevuse ja koostöö arendamine

Toetust saavad taotleda Räpina, Setomaa, Rõuge ja Võru vallas haldusreformile eelnenud piirides endise Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava,  Räpina ja Värska vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.

Projektitaotlused tuleb esitada uues e-PRIA keskkonnas.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg hiljemalt (tegevusgrupis): 06. juuli 2018

Infopäevad ja koolitused taotlejatele toimuvad:

22. märts kell 10.00 projektikoolitus Obinitsa külakeskuses, registreeru piiriveere@piiriveere.ee

27. märts kell 16.00 infopäev Räpina vallamajas, registreeru siin

28. märts kell 16.00 infopäev Obinitsa külakeskuses, registreeru siin


Täpsem info ja nõustamise kontaktid: www.piiriveere.ee

 


2017. aasta taotlusvoorud

MTÜ Piiriveere Liider 2017. a. II taotlusvoor on avatud 29. september - 13. oktoober 2017. a.

Toetust saab taotleda meetmetest:
Meede 1 - Elukeskkonna arendamine 
Meede 2 - Ettevõtluse arendamine 
Meede 3 - Ühistegevuse ja koostöö arendamine

Toetust saavad taotleda Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava, Räpina ja Värska vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg (tegevusgrupis): 5. jaanuar 2018

Infopäevad taotlejatele toimuvad:
4. september kell 16.00 Mikitamäe vallamajas.
7. september kell 16.00 Misso vallamajas.

Täpsem info taotlemise ja nõustamise kohta: www.piiriveere.ee

 

Taotlemisest 2017. aastal

22. septembril 2016 toimunud MTÜ Piiriveere Liider üldkoosolekul kinnitati 2017. aasta Leader programmi projektitoetusteks 660 040 eurot. Lisaks kinnitati 09. augustil 2017 toimunud juhatuse koosolekul 2016. aasta taotlusvoorude jääkide tõstmine 2017. a projektitoetusteks summas 203 032 eurot.

KUHU JA KUI PALJU?
Toetuseelarve jaguneb kolme meetme vahel järgmiselt: 
• Meede 1 „Elukeskkonna arendamine“ projektide toetamiseks on 274 094 eurot.
• Meede 2 „Ettevõtluse arendamine“ toetamiseks on 300 494 eurot.
• Meede 3 „Koostöö ja ühistegevuse arendamine“ toetamiseks on 288 485 eurot, mis jaguneb sealhulgas kahe alameetme vahel - Ühistegevuse arendamine” 231 138 eurot ja “Koostöö arendamine” 57 347 eurot.

MILLAL?
2017. aastal on kavas läbi viia kaks taotlusvooru - märtsis ja oktoobris.

KUST SAAB INFOT?
Kõikidel huvilistel on soovitatav enne taotlusvoorude avanemist osa võtta taotlejatele suunatud infopäevadest. Taotlejatel on võimalik taotluse sisu koostamisel konsulteerida ka meetmenõustajatega (taotlejale tasuta). Info avanevatest taotlusvoorudest, infopäevadest ja meetmenõustajate kontaktid leiab Piiriveere Liideri koduleheküljelt www.piiriveere.ee.
Liitudes uudiskirjaga saab infot peale taotlusvoorude ja infopäevade ka koolituste, seminaride jms kohta.

Uudiskirjaga saab liituda siin
Tasub jälgida ka Piiriveere Liideri postitusi Facebook’i lehel.

KUI SUUR ON KOGUEELARVE?
Perioodil 2015-2020 on Piiriveere Liideri kogueelarve Leader meetme rakendamisel 2,75 miljonit eurot, millest vähemalt 2,2 miljonit kasutatakse projektitoetusteks. LEADER meetmest on võimalik toetust taotleda Räpina, Mikitamäe, Orava, Värska, Meremäe, ja Misso vallas tegutsevatel omavalitsustel, ettevõtjatel ja mittetulundussektoril.