"Kiiova käsitöö- ja kultuuritalu rekonstrueerimistööde 4. etapp". Seto Kolledži Ühing

Investeeringu sisu: 

Projekti tulemusena ehitatati välja Kiiova käsitöö- ja kultuuritalu peahoone vee ja kanalisatsioonisüsteem ning ventilatsioon. Seeläbi loodi tänapäevastele nõuetele vastavad hügieeni- ja olmetingimused Kiiova käsitöö- ja kultuuritalus, millega paraneb kohalik
elukeskkond. Elementaarsete olmetingimuste olemasolu võimaldab hoones aastaringselt ning suuremas mahus läbi viia MTÜ Seto Kolledži Ühingu sisulisi tegevusi, milleks on seto keele, kultuuri, kombestiku ja käsitöö edasi kandmine läbi temaatiliste koolituste, huvitegevuse ja kultuuriürituste. 
Seto Kolledži Ühingu eripäraks on korraldada koolitusi peamiselt mitmepäevaste laagrite vormis. Õpe toimub oma ala meistrite juhendamisel, traditsioonilisel meistrilt-sellile õppe vormis, mille käigus õpitakse ja elatakse koos. Selline ajalooline õppevorm ühendab endas ka huvitegevust ning õpetab seto kultuuri ja kombeid palju laiemalt kui on kavas konkreetse koolituse programmis.
Kiiova külas on hetkel alles vaid kolm talu ning püsielanikud hetkel praktiliselt puuduvad. Projekti järgselt viibib külas regulaarsemalt rohkem inimesi, tõuseb küla tuntus ja maine, hoides sedasi ära küla hääbumise. Suureneb ka piirkonda külastavate inimeste hulk ja piirkonna tuntus laiemalt.

Toetuse summa: 8 685.30 eurot