2016 I voor

Komisjoni koosseis:

Ragner Lõbu - komisjoni esimees, Aira Tarros, Aile Mällo, Ene Säinast, Elvo Themas, Silver Hüdsi.

Projektitaotluste paremusjärjestuse ettepanek esitamiseks PRIAle kinnitati ühingu üldkoosolekul 14. juunil 2016.a.

Paremusjärjestuse ettepaneku kohta saab teavet piiriveere@piiriveere.ee. Täiendavaid selgitusi hindamise osas annab hindamiskomisjoni esimees Ragner Lõbu, kontakt: ragner.lobu@gmail.com, tel 5669 1553.