Hindamiskomisjon

MTÜ Piiriveere Liiderisse esitatavaid Leader meetme projektitoetuse taotlusi hindab ja paremusjärjestuse koostab hindamiskomisjon (kinnitatud juhatuse koosoleku otsusega 22.12.2015; 15.09.2016; 22.09.2016; 20.04.2017) koosseisus:

Vald Põhiliige Asendusliige I Asendusliige II
MISSO Marko Tarro (e/v) Kuldar Liira (MTÜ) Veronika Piir (MTÜ)
MEREMÄE Mart Külvik  (MTÜ), I aseesimees Aira Tarros (MTÜ) Kaupo Koddala (e/v)
VÄRSKA Silver Hüdsi (e/v), II aseesimees Ülle Pärnoja (MTÜ) Paul Hunt (e/v)
MIKITAMÄE Elvo Themas (e/v) Maikl Aunapuu (MTÜ) Raili Mõttus (MTÜ)
RÄPINA

Ragner Lõbu (e/v), esimees

Liisi Park (MTÜ) Kai Kalberg-Kukk (e/v)
ORAVA  Aile Mällo (e/v) Ene Säinast (MTÜ) Kaire Hakk (e/v)

KOV - kohalik omavalitsus; e/v - ettevõtja; MTÜ - mittetulundusühing.

MTÜ Piiriveere Liideri hindamiskomisjoni tööd reguleerib "Projektitoetuse taotluste menetlemise ja hindamise kord"
(kinnitatud Juhatuse koosoleku otsusega 09.08.2017).