Elluviidud projektid

Ülevaatlik kokkuvõte 2008-2013 elluviidud projektidest strateegia peatükis 4. EELMISTE STRATEEGILISTE EESMÄRKIDE TÄITMINE JA SAAVUTATUD TULEMUSED.

Aastatel 2014-2015 projektitoetusi ei antud.