2020 voor

Ragner Lõbu (komisjoni esimees), Maikl Aunapuu (komisjoni aseesimees), Liisi Park, Aira Tarros, Ene Säinast, Veronika Piir. 

Projektitaotluste paremusjärjestuse ettepanek esitamiseks PRIAle on 22.10.2020 MTÜ Piirivere Liideri üldkoosoleku päevakorras.

Pärast 22.10.2020 üldkoosolekut saab paremusjärjestuse ettepaneku kohta teavet e-posti aadressil piiriveere@piiriveere.ee, täiendavaid selgitusi hindamise osas annab hindamiskomisjoni esimees Ragner Lõbu e-posti aadressil ragner.lobu@gmail.com.