LEADER programmist

Leader-lähenemise kasutamine maapiirkondade toetamisel on üks edukamaid Euroopa Komisjoni algatusi, aastast 1991. Praeguseks on Leader programm läbinud juba kolm perioodi: Leader I, Leader II ja Leader+ ning käimas on neljas periood - Leader meetme rakendamine Maaelu arengukavade raames.

Eestis alustati laiemas ulatuses Leader-lähenemise rakendamisega 2006.a. ja 2008. aasta suvel lõppes Leader toetusskeemi rakendamise esimene etapp Riikliku arengukava 2004-2006 Leader-tüüpi meetme raames. Maaelu arengukava 2007–2013 Leader-meetme kaudu on riik otsustanud jagada 10 % arengukava eelarvest ehk 85 miljonit eurot kohalike tegevusgruppide osalusel jaotatavaid toetusi.

Eestis tegutseb kokku 26 kohalikku tegevusgruppi, tegevusgruppide piirkond moodustab 99,99% Eesti maapiirkonnast. Leader tegevusgruppide kohta leiate info SIIT

Leader-lähenemist saab lühidalt iseloomustada seitsme põhielemendi kaudu:

  1. element: piirkonnapõhised kohaliku arengu strateegiad
  2. element: altpoolt tulev algatus
  3. element: avaliku ja erasektori partnerlus: kohalikud tegevusgrupid
  4. element: uuenduste tegemise soodustamine
  5. element: omavahel seotud ja mitut valdkonda hõlmavad toetusmeetmed
  6. element: võrgustikutöö
  7. element: koostööSeitse põhielementi selgitavad, mida Leader-lähenemine endast kujutab.

Nende põhimõtete rakendamine praktikas tähendab inimeste olemasolu, kes kavandavad kohalikke strateegiaid ja osalevad tegevuses.

Leader lähenemise üldjuhis

Faktileht: Kogukonna juhitud kohalik areng

Allikas: maainfo.ee