Alusdokumendid

Enne projektitaotluse koostamist palun tutvuge:

 1. Piiriveere Liider strateegia 2015-2022
 2. Hindamiskriteeriumid (meede 1, meede 2, meede 3)
 3. Hindamiskriteerium (COVID meede)
 4. Hindamiskord
 5. Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3), sh tegevuste tabel
 6. UUS Leader määrus (27.11.2023) Leader määrus (07.07.2023) Leader määrus (27.03.2023) Leader määrus ja määruse seletuskiri (24.05.2021), määruse seletuskiri (02.11.2018 redaktsioon), määruse seletuskiri (03.11.2017 redaktsioon), määruse seletuskiri (30.10.2015)
 7. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi register Rahandusministeeriumi kodulehel  
 8. Teavitamine ja Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise määrus, määruse seletuskiri
 9. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013, 17. detsember 2013
 10. Alates 15.03.2019 riigihangete seadus, muudatused seaduses. Riigihangete seaduse alane nõustamine Rahandusministeerium tel 611 3701 (E kl 9-12, K kl 14-17, R kl 9-12), riigihanked@fin.ee, kasulik teave, UUS! hankija määratlemine, UUS! riigihangete registris hankija andmete sisestamine
 11. Mikro- ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete määratlus
 12. Riigihangete seaduse tõlgendamine ja sanktsioonide rakendamise juhis
 13. UUS! Põhivara/väikevahendite hindamise juhend

Strateegia rakenduskava meetmelehed:

 1. Meede 1 meetmeleht
 2. Meede 2 meetmeleht
 3. Meede 3 meetmeleht (ainult tegevusgrupi enda projektid)
 4. Meede COVID meetmeleht
 5. 2020. a meetmete eelarve
 6. 2020. a toetusmäärad
 7. 2022. a tavameetmete eelarve
 8. 2022. a COVID meetme eelarve 

Palun vaadake lisaks PRIA kodulehelt Meelu arendamine → 2020 voorud →  Leader-meetme raames antav projektitoetus → Abiks taotlejale uues e-PRIAs

Abistav ettekanne