"Seminari- ja puhkeruumi rajamine Hanikase jahimajja" MTÜ Orava Jahtkond

MTÜ Orava Jahtkond on asunud renoveerima kinnistul asuvat kõrvalhoonet huvitegevuse võimaluste suurendamiseks ja arendamiseks Piiriveere Liideri piirkonnas. Jahimees väärtustab  oma elukeskkonda, hoiab ja kaitseb seda, tegutseb moraalselt ja säästvalt, tegutseb jätkusuutlikult, hoiab vanu ja väärtuslikke traditsioone, annab need isikliku eeskujuga edasi järgmistele põlvedele.

Projekti eesmärgid:

  • Seminari-ja puhkeruumi rajamine uude abihoonesse Orava Jahiseltsi kinnistul
  • Orava jahimeeste kogukondliku tegevuse arendamine ja laiendamine,  eneseteostuse ja ühistegevuse võimaluste pakkumine kohalikele elanikele.
  • MTÜ Orava Jahtkond liikmete, nende perede ja kooskäiva kogukonna elukvaliteedi tõstmine ja väärtustamine.

Projekt pakub ühistegemise võimalusi kohalikele elanikele ja huvigruppidele, elavdabning muudab aktiivsemaks elanikkonda Orava piikonnas ning naaberpiirkondades.

Toetus 19 686,25 eurot