"Misso alevis, Pullijärve äärde avaliku supluskoha rajamine", Rõuge Vallavalitsus

Investeeringu sisu:  

Suplusala täitmine ohutuks ja mugavaks vette minekuks nii kaldal kui ka veepiirist allpool kalda ääres, milleks kasutatakse spetsiaalset suureteralist ja savisisaldusega liiva. Suplusalale lisaks rajatakse istumiskoht (laud koos pinkidega), riiete vahetamise kabiin, veeohutuspüstak, võrkpalliplats ning paigaldatakse prügikast.

Projekti tulemusel loodetakse Misso piirkonnale anda lisaväärtust, et soodustada elanike jäämist antud äärealale, mitmekesistada nende vabaaja- ja sportimisvõimalusi, pakkuda noortele aktiivseid tegevusi, leida mõistlik rakendus kohalikule omavalitsusele kuuluvale avalikuks kasutuseks mõeldud maa-alale, mis omakorda loob eeldused antud koha jätkusuutlikkusele ja arendamisele.

Toetuse summa: 9 946,13 eurot

www.rouge.kovtp.ee

Facebook: Rõuge vald