"Madalseikluspargi ehitamine" Räpina Vallavalitsus

Projekti eesmärgiks on rajada Räpinasse ca 800 m2 pargialale 23 atraktsiooniga madalseikluspark kõigile huvilistele, eelkõige Räpina valla ja ümberkaudsetele lastele, noortele ja täiskasvanutele, et pakkuda tervislikku vaba aja veetmise võimalust kodu lähedal.

Projektiga soovitakse mitmekesistada laste ja noorte ning aktiivsete täiskasvanute vaba aja veetmise võimalusi. Seikluspargis pööratakse tähelepanu looduslähedusele nii materjalide kui ka idee osas, vastandumaks tänapäeval plastmassist ja valmis mänguasjadega väljakutele ning laste ja noorte seas üha enam levivale nutisõltuvusele ning mitteaktiivsele eluviisile. Madalseikluspark eristub tavapärasest mänguväljakust oma otstarbe ja atraktsioonide osas. Maapinnast ca 0,5 m kõrgusele rajatav seikluspark pakub korraga tegevust eri vanuseastmes ja oskustega lastele, noortele ja täiskasvanutele.

Lisaks keskkonna ja materjali aspekti uuenduslikkusele on projekti tegevuste tulemused suunatud ka lisandväärtuse loomisele ehk laste ja noorte suhtlemise suurendamisele ning tervislike eluviiside populariseerimisele. Seikluspargis vaba aja veetmine ja teistega arvestamine õpetab koostöö- ja suhtlemisoskusi, toetab edaspidist sotsiaalset toimetulekut, ning parandab aktiivset liikumist.

Toetuse summa 20 000.- eurot

Üldinfo - Räpina Vallavalitsus (rapina.ee)

Facebook