"Taarka Pärimusteatri noortestuudio teatriõpe". Taarka Pärimusteater MTÜ

Tegevused:

Projekti käigus said teatriõpet Setomaalt pärit ning seto kultuurist huvitatud noored. Toodi välja üks lühietendus ning koolituste ja proovide käigus jõuti esinemisvalmis ka elavat vastukaja tekitanud lavastus "Kuidas müüa setot?". Esietendus toimus 4.juulil 2012.a, juhendaja oli Anne Türnpu ning tekstidega oli toeks Marion Jõepera. Lavastus käsitleb Setomaa probleeme noorte silme läbi nähtuna: ühelt poolt peetakse julma jahti ideaalautentsusele ja teisalt on jälje üles võtnud turundajad, mõistnuna, et ei ole asja, mida seto temaatika abil müüa ei saaks. Omavahelises kisklemises on aga ära unustatud noored, kes hoiavad oma suu järjest kindlamalt kinni, teades, et igast nende sammust jääb maha vaid kriitika jalajälg.

Projektiga loodi ühelt poolt avatud ja julgustav õpikeskkond, kus noored said edasi arendada teatrialaseid oskusi, teisalt projekti väljundite - kahe lavastuse kaudu, näidata osa omandatust ka publikule. Suurenes grupi ühtsusetunne ning grupiliikmete enesekindlus ja tulevikus ollakse valmis ka ise läbi viima teatrialaseid koolitusi. Ühe võimaliku mõjuna võib tekkida tugev seto päritolu noortejuhtide grupp.

 

Toetuse suurus: 3 755,40 eurot

Taarka Pärimusteater