PVL üldkoosolek nr 2

04.05.2023

kl 17:00

Koht: Räpina sadam

MTÜ Piiriveere Liider üldkoosoleku koosolek nr 2

4. mai, Räpina Sadam

 

Päevakord:

  1. 2023-2027. a strateegia kinnitamine
  2. 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine
  3. Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
  4. 2023. a rakenduskava muudatuse (meetme jääkide osas) kinnitamine.
  5. Info ja kohapeal algatatud teemad