ORGANISATSIOONIST

Piiriveere Liider asutati mittetulundusühinguna 30. märtsil 2006. aastal Eesti kagupiiri äärse piirkonna elu arendamiseks. Meie tunnuslause „Piiritu Piiriveere“ kannab edasi piirkonnaülest ideed areneda pidevalt ning koos töötades edasi. Tegevuspiirkonna ühtsus väljendub väga tihedalt koos eksisteerinud kultuuriruumis, ajaloolises pikaajalises läbikäimises, paiknemises Eesti-Vene piiri ja Lämmijärve ääres, Seto ja Võru kultuuri läheduses ning sarnases sotsiaal-majanduslikus olukorras.

Piiriveere Liideri strateegia 2015-2020 prioriteetideks on kohaliku ressursi ja potentsiaali parem rakendamine, ettevõtluskeskkonna arendamine ja ettevõtlikkuse toetamine ning ühtlase elukvaliteedi tagamine tegevuspiirkonnas. Kuna organisatsioon tegutseb ka ühena 26-st Eestis eksisteerivast kohalikust tegevusgrupist Maaelu arengukava 2014-2020 Leader programmi rakendamise raames, siis hõlmab strateegia rakendamine ka projektide toetamist vastavalt iga-aastasele rakenduskavale. Toetusmeetmeid on programmiperioodil 2015-2020 kolm:
Meede 1: Elukeskkonna arendamine
Meede 2: Ettevõtluse arendamine
Meede 3: Ühistegevuse ja koostöö arendamine

Perioodil 2015-2020 on Piiriveere Liideri kogueelarve Leader meetme rakendamisel 2,75 miljonit eurot, millest vähemalt 2,2 miljonit kasutatakse projektitoetusteks.

Liikmeskonda kuuluvad haldusreformile eelnenud piirkonna kuue valla (Räpina valla endise piirkonna Räpina vald, Setomaa valla endise piirkonna Värska, Mikitamäe, Meremäe ja Misso vallad, Rõuge valla endise piirkonna Misso vald, Võru valla endise piirkonna Orava vald) kõigi kolme sektori esindajad, keda on sajakonna ringis.

Juhatus teostab strateegilist nõustamist ja juhtimist ühingu eesmärkide saavutamiseks lähtudes üldkoosoleku otsustest.

Büroo ehk organisatsiooni administratiivse keskuse rakendab tööle juhatuse esimees/ tegevjuht.

Soovin saada uudiskirja
*
*
*