ELL üldkoosolek

18.06.2024

kl 13:00

Koht: Neitsijärve talu, Uibujärve küla, Põlva vald

Päevakord:

1. 2023. a.  majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni arvamus

2. Liikmemaksumäära kinnitamine alates aastast 2025

3. 2024. a. eelarve muutmine

4. Esindajate kinnitamine

5. Kohapeal algatatud teemad.